Offentligt ansat - lønguide

Løn er ikke bare løn. Løn kan også være ekstra ferie, afspadsering, fri telefon eller frokostordning.
 

Vi hjælper dig med at få overblik over mulighederne og med argumenter, du kan bruge i din kommende lønforhandling.
 

Book en lønvejledning
 

 

Offentlige overenskomster

Som offentligt ansat er du omfattet af akademikeroverenskomsterne indgået med Staten, Kommuner og Regioner.

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet. Foruden basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg.

Læs mere om løn her


Lønstatistikker for offentligt ansatte:

 LØNSTATISTIK - STATEN 

 LØNSTATISTIK - KOMMUNER OG REGIONER