Offentligt ansat - lønguide

Som offentligt ansat er du omfattet af akademikeroverenskomsterne indgået med staten, regionerne og kommunerne.

 

Løn i staten

Løn i regionerne


Løn i kommunerne


 

Husk! Løn er ikke bare løn. Løn kan også være ekstra ferie, afspadsering, fri telefon eller frokostordning. Vi hjælper dig med at få overblik over mulighederne og med argumenter, du kan bruge i din kommende lønforhandling.

 

Book en lønvejledning