Netværk og frivillighed

/files/assets/Frivilligdagen-2022-(1009x720.png

Et godt netværk kan styrke din faglighed og dine muligheder

Dyrk din faglighed i fælleskabet med andre KS-medlemmer. Du kan deltage i netværk eller i eventgrupper. Og du kan være aktiv på din arbejdsplads, på dit studiested eller i det fagforeningspolitiske.

KS prisen

KS uddeler hvert år denne pris til et medlem, der har ydet en særlig indsats for KS

Politisk organisation

Se KS' politiske organisation og område for frivillighed i vores organisationsdiagram

Få penge til aktiviteter

Hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog og gerne vil lave et arrangement, kan du få dækket udgifter på op til 10.000 kroner.


Forsikring

Som frivillig er du dækket af forsikringer i forbindelse med varetagelsen af dit hverv.


/files/assets/KS-diagram-1920x924.png
Organisationsdiagram for frivillige i KS
/files/assets/Anne-Vogel-1(950--904px)-(tilhjemmesiden.png
Jeg er frivillig i Kommunikation og Sprog fordi det giver mig et fagligt fællesskab sammen med andre kommunikatører fra hele landet
Anne Vogel er medlem af Repræsentantskabet og Region Midtjyllands bestyrelse
/files/assets/news/foto-natascha-louise-hofmann-jackowski-0.jpg

Frivilligdagen

Frivilligdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed for dig der er frivillig i KS.

Her har du mulighed for at skabe netværk på tværs af landet og de organisatoriske sammenhænge og blive forkælet med masser af ny inspiration og lækker forplejning, i flotte omgivelser.

Bliv aktiv på arbejdspladsen

Kontakt KS hvis du har lyst til at blive tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads. Vi står klar med masser af råd og vejledning

Edit page