8. november 2021

Løn i kommunerne

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg samt resultatløn. 

På akademikeroverenskomsten bliver du enten ansat som Kandidat og bachelor eller som Special- og chefkonsulent

Se løntrin for begge grupper nedenfor 

8. november 2021

Kandidat og bachelor

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,78% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 25.476,24 4.746,22 30.222,46
2 26.580,07 4.951,87 31.537,94
4 29.280,89 5.455,03 34735,92
5 31.185,51 5.809,86 36.995,37
6 32.761,20 6.103,41 38.864,46
7 33.648,27 6.268,67 39.916,94
8 35.923,54 6.692,56 42.616,10

Opdateret pr. 1. oktober 2022 
Hvad er mit løntrin?   

Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Kommunale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

8. november 2021

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18.78% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 3.121,19 581,48 3.702,67
2.-3. år 3.584,03 667,70 4.251,73
4.-5.- år 4.106,20 764,99 4.871,19
6.-7- år 4.687,72 873,22 5.561,04
8. år og flg. år 5.874,48 1.094,41 6.968,89

Opdateret pr. 1. oktober 2022

8. november 2021

Special- og chefkonsulenter

Stillingsbetegnelse Nettoløn, eksl. pension Samlet pensionsbidrag 18,78% Bruttoløn, inkl. pensionsbidrag
Specialkonsulenter 45.100,92 8402,30 53.503,22
Chefkonsulenter 48.475,03 9.030,90 57.505,93

Opdateret  pr. 1. oktober 2022