Kvalifikations- og funktionstillæg i kommunerne

Det forhandles mellem arbejdsgiver og den forhandlingsberettigede organisation, herunder KS. Der kan også være en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, der kan forhandle for dig.

Funktionstillæg kan ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationstillæg. Funktionstillæg baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionstillæg er pensionsgivende.
 

Kvalifikationstillæg kan ydes ud over grundlønnen og eventuel funktionstillæg. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte ansattes, eller grupper af ansattes, kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende.
 

Resultatløn kan ydes ud over grundlønnen og funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Det kan aftales, at resultatløn er pensionsgivende.

 

Klik her og se data over lønningerne i kommunerne

Edit page