Hvad er mit løntrin?

Hvilket løntrin du skal indplaceres på, afhænger af følgende 2 kriterier:

1. Hvilken uddannelse du har:

  • Kandidatuddannede indplaceres som hovedregel i forløbet løntrin 4-6 og 8. Løntrin 7 benyttes ikke. 

  • Cand.interpret'er inplaceres i forløbet løntrin 2 og 4-8.

  • Bacheloruddannede indplaceres i forløbet løntrin 1 - 6.

Ved ansættelsen indplaceres du på lønforløbet første trin, der gælder for din uddannelse. Er du eksempelvis nyuddannet kandidat - Cand.merc.kom. vil du i udgangspunktet blive indplaceret på løntrin 4.

Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder.

2. Hvor meget anciennitet du har efter din uddannelse er afsluttet

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, du har været beskæftiget med arbejde, hvori du har anvendt din uddannelse.

Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, hvor din uddannelse er afsluttet.


Løntrinene er 1-årige med undtagelse af løntrin 4, som er 2-årigt. 

Edit page