Løn i Regionerne

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg samt resultatløn.

På akademikeroverenskomsten bliver du ansat som enten kandidat og bachelor eller Special- og chefkonsulent. Se løntrinene for begge grupper nedenfor.

Basisløn

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.

Kandidater og bachelorer

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 25.148,17 4.672,50 29.820,67
2 26.237,83 4.825,00 31.112,83
4 28.903,83 5.370,33 34.275,17
5 30.783,92 5.719,67 36.503,58
6 32.339,25 6.008,67 38.347,92
7 33.174,08 6.163,75 39.337,83
8 35.417,00 6.580,50 41.997,50

Opdateret pr. 1. oktober 2023
Hvad er mit løntrin?   

Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Regionale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 3.232,23 600,55 3.832,78
2.-3- år 3.711,53 689,60 4.401,13
4.-5- år 4.252,28 790,07 5.042,35
6.-7. år 4.854,47 901,96 5.756,43
8. og flg. år 6.083,44 1.130,30 7.213,75

Opdateret pr. 1. oktober 2023

Rådighedstillæg   
Kvalifikations- og funktionstillæg

Special- og chefkonsulenter

Basisløn

Stillingsbetegnelse Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg inkl. samlet pensionsbidrag
Specialkonsulenter 44.465,42 8.261,67 52.727,08
Chefkonsulenter 47.791,58 8.879,67 56.671,25

Opdateret pr. 1. oktober 2023

Kvalifikations- og funktionstillæg

Edit page