Løn i Regionerne

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg samt resultatløn.

På akademikeroverenskomsten bliver du ansat som enten kandidat og bachelor eller Special- og chefkonsulent. Se løntrinene for begge grupper nedenfor.

Basisløn

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.

Kandidater og bachelorer

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 25.028,00 4.650,20 29.678,20
2 26.112,42 4.851,69 30.964,11
4 28.765,65 5.344,66 34.110,31
5 30.636,75 5.692,31 36.329,06
6 32.184,72 5.979,92 38.164,64
7 33.015,53 6.134,29 39.149,82
8 35.247,71 6.549,02 41.796,74

Opdateret pr. 1. april 2023

Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Regionale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 3.216,78 597,68 3.814,46
2.-3- år 3.693,79 686,31 4.380,10
4.-5- år 4.231,95 786,30 5.018,25
6.-7. år 4.831,27 897,65 5.728,92
8. og flg. år 6.054,37 1.124,90 7.179,27

Opdateret pr. 1. april 2023

Special- og chefkonsulenter

Basisløn

Stillingsbetegnelse Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg inkl. samlet pensionsbidrag
Specialkonsulenter 44.252,87 8.222,18 52.475,06
Chefkonsulenter 47.563,20 8.837,24 56.400,44

Opdateret pr. 1. april 2023

Edit page