29. oktober 2021

Løn i Regionerne

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg samt resultatløn.

På akademikeroverenskomsten bliver du ansat som enten kandidat og bachelor eller Special- og chefkonsulent. Se løntrinene for begge grupper nedenfor.

Basisløn

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.

29. oktober 2021

Kandidater og bachelorer

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 24842,12 4.615,67 29457,78
2 25.918,49 4.815,66 30.734,14
4 28.552,01 5.304,96 33.856,97
5 30.409,22 5.650,03 36.059,25
6 31.945,69 5.935,51 37.881,19
7 32.770,33 6.088,73 38.859,05
8 34.985,93 6.500,39 41.486,32

Opdateret pr. 1. oktober 2022 

Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Regionale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

29. oktober 2021

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 3.192,89 593,24 3.786,13
2.-3- år 3.666,36 681,21 4.347.57
4.-5- år 4.200,52 780,46 4.980,98
6.-7. år 4.795,38 890,98 5.686,37
8. og flg. år 6.009,40 1.116,55 7.125,95

Opdateret pr. 1. oktober 2022 

29. oktober 2021

Special- og chefkonsulenter

Basisløn

Stillingsbetegnelse Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg inkl. samlet pensionsbidrag
Specialkonsulenter 43.924,21 8.161,12 52.085,33
Chefkonsulenter 47.209,95 8.771,61 55.981,56

Opdateret pr. 1. oktober 2022