Løn i Regionerne

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg samt resultatløn.

På akademikeroverenskomsten bliver du ansat som enten kandidat og bachelor eller Special- og chefkonsulent. Se løntrinene for begge grupper nedenfor.

Basisløn

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.

Kandidater og bachelorer

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 24.397,67 4.533,08 28.930,74
2 25.454,75 4.729,50 30.184,26
4 28.041,17 5.210,05 33.251,22
5 29.865,17 5.548,94 35.414,09
6 31.374,17 5.829,31 37.203,44
7 32.184,02 5.979,79 38.163,81
8 34.359,98 6.384,08 40.744,06

Opdateret pr. 1. april 2022 

Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Regionale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 3.135,76 582,62 3.718,39
2.-3- år 3.600,76 669,02 4.269,78
4.-5- år 4.125,37 766,49 4.891,86
6.-7. år 4.709,59 875,04 5.584,63
8. og flg. år 5.901,89 1.096,57 6.998,46

Opdateret pr. 1. april 2022 

Special- og chefkonsulenter

Basisløn

Stillingsbetegnelse Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,58% Tillæg inkl. samlet pensionsbidrag
Specialkonsulenter 43.138,34 8.015,10 51.153,44
Chefkonsulenter 46.365,29 8.614,67 54.979,97

Opdateret pr. 1. april 2022