Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Regionale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Som ansat i en region kan du søge om penge til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr 
  Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
   

 • Materialer 
  Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv. som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
   

 • Transport og ophold 
  Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Beløbsgrænser og medfinansiering:

Der kan søges op til 30.000 til efter- og videreuddannelse og op til 50.000 til masteruddannelser pr. ansøgning.

Fonden dækker 100% af det ansøgte beløb.

Sådan gør du:

 • Send din ansøgning her

 • Ansøgningen skal godkendes og underskrives af din chef

 • Din ansøgning skal underskrives af din tillidsrepræsentant eller organisation, og Kommunikation og Sprog er direkte part i ansøgning, hvis der ikke er en lokal TR på din arbejdsplads. Hvis du skal sende den til Kommunikation og Sprog, vil du skulle scanne din ansøgning og sende den som mail til karriere@kommunikationogsprog.dk - så sender vi den underskrevet tilbage. Detaljer fremgår af ansøgningsskemaet ovenfor.

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi sidder klar til at hjælpe med rådgivning og sparring om fondene, hvis du mangler hjælp til processen. Så kontakt os på mail eller telefon, hvis du har nogen spørgsmål.


Hvornår kan du søge?

Hen over overenskomstperioden er der aftalt åbning af puljen, du kan søge fra, på forskellige tidspunkter. Disse er:

2022:

 • Tirsdag den 26. april, kl. 10.00

 • Tirsdag den 30. august, kl. 10.00

 • Tirsdag den 25. oktober, kl. 10.00

2023:

 • Tirsdag den 10. januar, kl. 10.00

 • Tirsdag den 9. maj, kl. 10.00

 • Tirsdag den 12. september, kl. 10.00

Erfaringen viser, at der er meget stor søgning på pengene til kompetenceudvikling. Puljerne er derfor blevet tømt næsten øjeblikkeligt. Det er derfor vigtigt, at du er klar på det tidspunkt, der åbnes for ansøgninger og har taget snakken med din leder.

Så snart du har ansøgt fonden, er dine penge reserveret - det haster derfor ikke at få ansøgningen underskrevet. 

Den Regionale Kompetencefond blev åbnet for Akademikere i april 2022.

 Læs mere om muligheden for fondsstøtte her

Edit page