Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Statslige Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

 

Som statsansat kan du søge om penge til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr 
  Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
   

 • Materialer 
  Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv. som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
   

 • Transport og ophold 
  Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Sådan gør du

 • Send din ansøgning her

 • Ansøgningen skal godkendes af din chef

 • Din arbejdsplads skal medfinansiere gennem delvis betaling, arbejdstid, udgifter til transport mv.

 • Din ansøgning skal underskrives af din tillidsrepræsentant eller organisation, og Kommunikation og Sprog er direkte part i ansøgning, hvis der ikke er en lokal TR på din arbejdsplads. Ansøgninger kan nu underskrives digitalt, så du skal blot udfylde skemaet ovenfor. Detaljer fremgår af ansøgningsskemaet.

Hvornår kan du søge?

Henover overenskomstperioden er der aftalt åbning af puljen, du kan søge fra, på forskellige tidspunkter. Disse er:

2024:

 • Tirsdag den 6. februar, kl. 10.00

Erfaringen viser, at der er meget stor søgning på pengene til kompetenceudvikling. Puljerne er derfor blevet tømt næsten øjeblikkeligt. Det er derfor vigtigt, at du er klar på det tidspunkt, der åbnes for ansøgninger.. 

Den Statslige Kompetencefond blev etableret ved OK18 og aftalt igen ved OK21.

 Læs mere om muligheden for fondsstøtte her

Edit page