Søg om penge til kompetenceudvikling

Den Kommunale Kompetencefond giver penge til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de penge, der i forvejen bruges til kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Som kommunalansat kan du søge om penge til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr 
  Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
   

 • Materialer 
  Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv. som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
   

 • Transport og ophold 
  Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Beløbsgrænser og medfinansiering:

Der kan søges op til 30.000 til efter- og videreuddannelse og op til 50.000 til masteruddannelser pr. ansøgning.

Fonden dækker 80% af det ansøgte beløb. Det er arbejdspladsen, der skal finansiere den resterende udgift.

Sådan gør du:

 • Send din ansøgning her

 • Ansøgningen skal godkendes af din chef

 • Ansøgningen skal godkendes og underskrives af din chef

 • Din ansøgning skal underskrives af din tillidsrepræsentant eller organisation, og Kommunikation og Sprog er direkte part i ansøgning, hvis der ikke er en lokal TR på din arbejdsplads. Ansøgninger kan nu underskrives digitalt, så du skal blot udfylde skemaet ovenfor. Detaljer fremgår af ansøgningsskemaet.

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi sidder klar til at hjælpe med rådgivning og sparring om fondene, hvis du mangler hjælp til processen. Så kontakt os på mail eller telefon, hvis du har nogen spørgsmål.

Hvornår kan du søge?

Hen over overenskomstperioden er der aftalt åbning af puljen, du kan søge fra, på forskellige tidspunkter. Disse er:

2024:

 • Tirsdag den 6. februar, kl. 10.00

Erfaringen viser, at der er meget stor søgning på pengene til kompetenceudvikling. Puljerne er derfor blevet tømt næsten øjeblikkeligt. Det er derfor vigtigt, at du er klar på det tidspunkt, der åbnes for ansøgninger og har taget snakken med din leder.

Så snart du har ansøgt fonden, er dine penge reserveret - det haster derfor ikke at få ansøgningen underskrevet. 

Den Kommunale Kompetencefond blev åbnet for Akademikere i april 2022.

 Læs om processen for fondsstøtte her

Edit page