Løn i staten

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.


Ud over basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg.
 

På akademikeroverenskomsten kan du blive ansat som:

 

Kandidat og bachelor

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 17,10% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 23.995,42 4.103,25 28.098,67
2 25.006,67 4.276,17 29.282,84
4 26.223,92 4.484,25 30.708,17
5 28.262,83 4.832,92 33.095,75
6 30.122,33 5.150,92 35.273,25
7 30.507,50 5.216,75 35.724,25
8 31.954,42 5.464,17 37.418,59

Opdateret pr. 1. april 2020
Hvad er mit løntrin?

 

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 9 % Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1.-3. år 3.374,06 303,67 3.677,73
4.-6. år 3.852,13 346,69 4.198,82
7.-8. år 4.458,91 401,31 4.860,22
9. år og flg. år 5.240,37 471,63 5.712,00

Opdateret pr. 1. april 2020
Hvad er mit rådighedstillæg?


 


Special- og chefkonsulent
 

Basisløn
 

Stillingsbetegnelse Nettoløn (interval) Samlet pensionsbidrag 17,10% Tillæg inkl. samlet pensionsbidrag
Specialkonsulenter 41.454,92 - 43.433,58 7.088,75 - 7.427,17 48.543,67 - 50.860,75
Chefkonsulenter 44.620,83 - 46.995,33 7.630,17 - 8.036,17 52.251,00 - 55.031,50
Chefkonsulenter med personaleansvar 47.347,25 8.096,42 55.443,67

Opdateret pr. 1. april 2020
Læs mere om mulighederne for kvalifikations- og funktionstillæg


 


Korrespondent

Basisløn

Løntype Nettoløn Samlet pensionsbidrag 17,10% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
Basisløn 25.003,17 4.275,50 29.278,67

Opdateret pr. 1. april 2020
Læs mere om mulighederne for kvalifikations- og funktionstillæg