Forventet lønudvikling

Selvom lønforhandlinger oftest tager udgangspunkt i bagudrettede resultater, udvikling, nye opgaver med mere, har viden om forventninger til den fremtidige løn- og prisudvikling (inflation) også betydning.

Den fremtidige løn- og prisudvikling betyder noget for, om du følger med den generelle lønudvikling, og om du bevarer din realløn.

Det Økonomiske Råd (DØR) skønner to gange om året, hvad løn- og prisudviklingen for de kommende år vil være. 

DØR's aktuelle skøn er følgende:

Lønstigninger Prisstigninger 2021
2,3 % 1,4%

Den faktiske lønudvikling er dog i praksis forskellig fra branche til branche. Og særligt gælder, at lønstigningerne for højtuddannede - ikke mindst KS'erne - typisk ligger højere, end det, der er tilfældet for det private arbejdsmarked generelt.

Historisk har der således været tale om, at akademikernes lønstigninger ligger minimum 1 % højere end det private arbejdsmarked generelt - og ofte højere.

Når du inddrager de forventede løn- og/eller prisstigninger i din lønforhandling, bør du altså se DØR's skøn - for så vidt angår lønnen - som det absolut minimale.

Brug KS' Lønberegner 
Når du benytter KS' Lønberegner kan du automatisk få lønnen i lønstatistikken fremskrevet med de aktuelle skøn fra DØR. Disse tal kan du så justere, jævnfør ovenfor, når du fastsætter dit udspil til lønforhandlingen. 

Edit page