CV-guide

Værsgo!
Her er vores karriererådgiveres råd til, hvordan du laver det bedste CV.

Dit CV skal indeholde kompetencer, resultater og personlighed

Dit CV skal give arbejdsgiveren et konkret indblik i dine kompetencer og dine erfaringer. Fortæl hvilke konkrete opgaver du har løst i dine job og på dit studie, og hvilke resultater du har opnået.

Det personlige kan vægte højt
Mange vælger i deres CV at lægge stor vægt på deres faglighed, og det er også noget, der fokuseres meget på i de typiske CV-vejledninger: En god faglig profil, relevante resultater fra spændende stillinger og kompetencer indenfor sprog og IT.

Men det personlige kan sagtens være tungen på vægtskålen, når det står mellem flere kompetente kandidater. Om det så handler om, hvad du laver af spændende ting i din fritid, den blog du skriver på internettet eller klubber/foreninger, du aktivt deltager i.

Virksomheden er interesseret i medarbejdere, som også kan have en social værdi for fællesskabet, og som kan bidrage til andet end måltal.

 

 

Dit CV skal struktureres sådan

Her er et forslag til det målrettede CV’s struktur. Generelt anbefaler vi, at du bruger en omvendt kronologi, så det nyeste står først under punkterne erhvervserfaring, uddannelse og efteruddannelse. Er du studerende eller nyuddannet, kan du overveje at sætte uddannelsen først, men det er vigtigt, at punktet med erhvervserfaring starter på første side af CV’et. 

CV'ets struktur

Dit CV skal kunne stå alene

Dit CV skal altid kunne stå alene. I langt de fleste tilfælde vil arbejdsgiveren læse dit CV som det første, og hvis hun ikke hurtigt kan danne sig et indtryk af dig og din faglighed, er det ikke sikkert hun når til din ansøgning.

CV'et skal indeholde al relevant information om dig, din faglighed og dine kompetencer. I din ansøgning vinkler du kompetencerne i retning af virksomheden og dens behov, så den fungerer som et supplement til og uddybning af dit CV.

 

Dit CV skal fange arbejdsgiveren med det samme

Vi anbefaler typisk, at et CV altid starter med en kort faglig profil, som med det samme opsummerer din vigtigste faglighed og ambition. Det sikrer, at det første virksomheden læser, også er det vigtigste. Det kan også være en god idé at fange opmærksomheden med et flot layout eller andet.
 

Dit CV skal målrettes stillingsopslaget

CV’et skal være målrettet stillingen, du søger. Det kan du gøre i din beskrivelse af dine arbejdsopgaver og dine resultater. I en indledende profiltekst kan du præsentere din vigtigste viden og erfaringer i forhold til det, virksomheden efterspørger. Det kan for eksempel være kendskab til projektarbejde, kundebetjening og tværfagligt samarbejde.

Arbejdsgiveren har hverken tid til eller interesse i at kende alle detaljer i din uddannelse eller dit arbejdsliv.

Arbejdsgiveren vil vide, hvad der er relevant for ham i forhold til dig som kollega og medarbejder.

Tænk på dit CV som en salgstekst, der skal vise, at din profil matcher den opslåede stilling. Alt indhold, som ikke støtter op om den historie, du gerne vil fortælle, skal skæres ned eller helt fra.

De kompetencer eller resultater, som er et klart match til virksomheden og/eller stillingen, skal have plads.
 

Dit CV skal være lige præcist langt nok

Det kan være en udfordring for mange at finde den helt rigtige længde på deres CV. Nogle kæmper med at skære ned, mens andre forsøger at blive afklaret om deres kompetencer og fylde på med relevante erfaringer. Så hvor langt er det gode CV? Én side? To sider? Tre?

Svaret er, at der ikke er et konsensus om, hvor langt et CV skal være, eller ét rigtigt svar. Og det kan være farligt at låse sig fast, fordi man vil overholde en bestemt grænse. Hvis man prøver at holde sit CV på én side, vil man ofte skulle skære meget relevant information fra, og man får et CV, som ikke lever op til de krav, der stilles til indhold.

Modsat er det eksempelvis meget sjældent, at dimittender har nok faglig ballast til at indholdsfylde et CV med mere end to sider.

Vores anbefaling
Sørg for at alt materiale i dit CV er relevant og præsenterer dine kvalifikationer bedst muligt. Om det så breder sig over én, to eller tre sider.

Anbefaling: Lav et brutto-CV til eget brug

Det er en god idé at have en samlet oversigt over alle dine erfaringer, uddannelser, resultater og eksempler på disse. Vi kalder det et brutto-CV. 

Brutto-CV'et kan også indeholde dine egne kommentarer. Det kan for eksempel være mere detaljerede beskrivelser af dine opgaver - og hvad du lærte af dem.

Brutto-cv'et er kun til dit eget brug. Når du søger et konkret job, laver du et målrettet CV, som er specifikt tilpasset det job, du søger.