Close-up billede af et øje i forbindelse med en test til jobsamtale

Tests til jobsamtale : din personlighed og din intelligens tæller til jobsamtalen

11. august 2023

Tests til jobsamtalen bliver brugt stadig mere til rekruttering, og det kan være svært at navigere i. Her kan du blive klogere på de forskellige tests, og vi giver dig tips og tricks til forberedelse på de mest brugte testtyper - personlighedstest, case tests og intelligenstest/færdighedstests. Og så får du selvfølgelig masser af links til tests, du kan prøve at tage selv.

Der er mange forskellige typer tests i brug på det danske arbejdsmarked, og det kan være svært at vide, hvad det er de skal vise, og hvordan man forbereder sig bedst. Kommunikation og Sprogs karriereteam giver dig her et indblik i de forskellige typer tests du kan støde på, samt hvordan du bedst forbereder dig, inden du skal testes.


Når du har læst vores tips og tricks til test til jobsamtale, bør du dykke ned i resten af vores gode råd til jobsamtale. Hvis du ikke kender til den effektive og ultrakorte fortælling om dig selv; elevatortalen, kan du læse mere om denne her

11. august 2023

Tests til jobsamtale : Hvilke typer findes der, og hvad kan de?


Til jobsamtalen vil du typisk støde på tre overordnede kategorier: Case interviews, personlighedstests og intelligenstests/færdighedstests.

Case interview

Til case tests /case interviews vil du typisk blive bedt om at løse en konkret opgave: Skrive en pressemeddelelse, besvare en fiktiv forespørgsel, forberede en konference, eller lignende opgaver knyttet til din potentielle jobfunktion. Det er en helt lavpraktisk måde at få et konkret bevis på, at du har den relevante faglighed i orden og kan gøre dig de rigtige tanker om dine opgaver.

Ved nogle jobstillinger, vil du skulle forberede en case hjemmefra, hvor du så vil blive testet til jobsamtalen. Hos andre kan du risikere at blive stillet over for en case til selve samtalen, hvor du ikke har haft mulighed for at forberede noget hjemmefra. Uanset hvilken test du støder på til jobsamtalen, er det en god ide at have gjort sig nogle tanker og forberedt sig hjemmefra.

Personlighedstest

En personlighedstest har til formål at identificere din adfærd, dine samarbejdsevner, og dine styrker/svagheder i en jobsituation. De bruges typisk for at finde ud af mere om dig som medarbejder og kollega, hvordan du kommunikerer og hvad din rolle vil være i et team. De fleste personlighedstests har ikke til formål at bedømme kompetencer, men ellers er der stor bredde i deres fokus. Nogle vil fokusere på personlighedstræk, nogle på samarbejdsevner, nogle på tilgangen til arbejdsgange.

Intelligenstest/færdighedstest

En intelligenstest/færdighedstest vil typisk skulle bruges til at give et billede af dine logiske og analytiske evner i et bredere perspektiv. Det dækker både over den ’almindelige’ IQ test og diverse logiske, sproglige eller matematiske prøver. De bruges typisk for at teste kandidater til job med høj kompleksitet, oftest i større virksomheder, eller som supplement til en personlighedstest for at sammenholde personlige kompetencer med nogle universelle faglige kompetencer.

Grundet den store variation, er det altid en god idé med det samme at læse op på den test til jobsamtale man skal bruge, finde ud af dens fokusområde og format, og derfor vide hvad det egentlig er virksomheden er interesseret i at vide.

Inden test til jobsamtale : Spørg ind til de praktiske detaljer

Ikke alene er der mange forskellige tests, de bliver også brugt forskelligt på forskellige arbejdspladser. Hos nogle virksomheder tager du testen online før en samtale, hos andre hos dem i forbindelse med en samtale. Og hvor nogle virksomheder alene bruger testen som et samtaleemne til en jobsamtale og giver en hurtig tilbagemelding, vil andre behandle testen privat og ikke give så meget tilbage til dig som testperson. 

På intelligenstests vil du eksempelvis sjældent få konkret feedback, men måske bare en indikator for hvor du ligger i det samlede felt, mens udgangspunktet for et case interview næsten altid er en dialog om dit produkt.


Det er derfor vigtigt, at du får spurgt aktivt ind til det forløb du skal igennem. Typisk information vil være navnet på testen, hvilken type test det er, om du skal igennem flere forskellige typer tests til jobsamtalen, hvordan den passer ind i resten af forløbet, og hvilken type feedback du vil få på din besvarelse. Så kan du også forberede dig bedst muligt.


Tests til jobsøgning

Karrierekonsulenterne Ask Lehrmann og Marianne Greve Jensen snakker om personlighedstest i dagens digitale karrieretime om emnet

Jobsamtale og tests

Vi har samlet de vigtigste aspekter af jobsamtalen og testprocessen, så du kan forberede dig bedst muligt. 

Bliv personlighedstestet

Bliv personlighedstestet af Kommunikation og Sprogs karrierekonsulent, der er certificeret i testen DISC/Extended DISC.

11. august 2023

Hvordan forbereder man sig på at udfylde de forskellige test til jobsamtalen?


Tips til personlighedstests

Når det kommer til personlighedstests, bør du typisk bare sætte dig ned og svare ærligt og intuitivt. Du vinder ikke noget ved at prøve at lyve dig til de resultater, du tror arbejdsgiver er mest interesseret i. Formålet med personlighedstests er ikke at give et endegyldigt svar på, om du er den rigtige til stillingen. Det er at give arbejdsgiver et bedre billede af dig, så de kan stille de rigtige spørgsmål til en samtale. 

Hvis du er ærlig, har du mulighed for at lære noget om dig selv, og om hvordan du bedst kommer til at passe i virksomheden gennem testen. Du undgår samtidig at give for konservative eller modstridende svar, hvilket vil være tydeligt, når testen sammenfatter dine resultater.

Hvis overskud og interesse efter personlighedstesten

Selvom du skal svare ærligt og intuitivt til denne test til jobsamtalen, bør du stadig forsøge at svare noget som ikke ligger helt skævt i forhold til stillingen eller virksomhedens værdier: Hvis det er en lederstilling, bør du selvfølgelig ikke signalere manglende overskud eller samarbejdsevner. Besvar spørgsmålene ud fra din professionelle persona, og med perspektivet, at du selvfølgelig er den rigtige kandidat til stillingen.

Det er også positivt, hvis du til gennemgangen af din profil aktivt forholder dig til resultaterne. Giv udtryk for din egen oplevelse af testen, beskriv hvordan du selv har tolket de svar du har givet, og kommenter aktivt på din tilbagemelding og på hvilke områder du kan spejle dig i testen og profilen. Så signalerer du både overskud og interesse.

Tips til case test/case interview

Til en case test/case interview er den vigtigste anbefaling at være reflekteret. Arbejdsgiver er sjældent interesseret i dit produkt, men meget interesseret i tankerne du gjorde dig undervejs: Hvorfor valgte du den overskrift og ikke en anden? Hvorfor valgte du den historie? Hvorfor passer din løsning på præcis deres virksomhed/kunder/branche? Hvilke metoder har du brugt, og hvorfor?

Brug din research så meget du kan, og aktiver alt erfaring du har fra uddannelse og arbejdsliv for at støtte op om dine konklusioner. Hvis du forbereder dig hjemmefra, så lav også gerne handouts eller andet som kan give et indblik i din arbejdsproces.

Tips til intelligenstest/færdighedstest

Når det kommer til intelligenstest/færdighedstest, er det bedste du kan gøre at være forberedt, veludhvilet, og klar med papir og blyant. Og så bruge den tid du har, i stedet for at skynde dig igennem. Hvis du vil forberede dig yderligere, er det ofte en god idé at tage et par prøvetests i dagene op til, så du er i det rigtige mindset. 

Hvis du ved at testen indeholder nogle elementer du er særligt i tvivl om (eksempelvis en IQ-test, matematik eller kommasætning) kan det også være en idé lige at læse op på de vigtigste regler inden du går i gang – eksempelvis på Regneregler.dk og Sproget.dk.

Tests du kan prøve inden jobsamtale

For at gøre det mere håndgribeligt i situationen, kan det være en god idé at læse op på den test du skal tage, og måske prøve den eller en lignende test af, for at få indtryk af type og format. Så ved du hvad du skal være forberedt på, og kan måske blive lidt mere tryg ved situationen. 

De fleste store testudbydere i Danmark har hjemmesider, hvor du kan finde testmanualer og vejledning til, hvad deres tests almindeligvis spørger ind til. Test The Talent har også en række gode træningstests, som er linket nedenfor og som du kan bruge som forberedelse på tests til jobsamtalen.

Eksempler på mest almindelige personlighedstests

Der findes mange forskellige typer personlighedstests du kan støde på til en jobsamtale. Herunder ser du en liste med de mest almindelige. Tag et kig og test dig selv inden du går til samtalen:

Eksempler på mest almindelige intelligenstests/færdighedstests

De tests til jobsamtalen, du oftest vil støde på, er fokuseret på test af IQ og logik. Herunder ser du en liste over de mest almindelige intelligenstests/færdighedstests: 

Edit page