Karriereveje for offentligt ansatte

/files/assets/news/serhat-beyazkaya-aywgrkck2sq-unsplash-1671013054.jpg
12. december 2022
Af Anne Nimb

Karrierevejene i den offentlige sektor kan være lidt svære at gennemskue, men hvis du går med tanker om karriereudvikling, kan en stilling som special- eller chefkonsulent være en mulighed.

Du kan blive enten special- eller chefkonsulent ved at søge en stilling, som er slået op som en special-eller chefkonsulent, eller måske har din stilling udviklet sig i retning af større selvstændighed og ansvar. Hvis det sidste er tilfældet, kan du i første omgang tale med chefen om udvikling af indholdet i din stilling til næste MUS og lodde hendes eller hans holdning til et forslag om at blive special- eller chefkonsulent. Hvis forslaget bliver modtaget positivt, kan det tages op ved de årlige lønforhandlinger, enten via tillidsrepræsentanten eller gennem KS.

Der findes ikke en fast definition af stillingerne som special- og chefkonsulent, da akademikeroverenskomsterne kun angiver basislønniveauet og arbejdstidsreglerne, men der har i praksis udviklet sig en række karakteristika, som kan bruges som pejlemærker, hvis du er i tvivl.

Konsulentstillingerne oprettes blandt andet, hvis organisationen udadtil har behov for at signalere, at medarbejderen har et højt kvalifikationsniveau.

Som specialkonsulent har du altså høje faglige kompetencer, både teoretisk og praktisk, som du anvender inden for dit fagområde, for eksempel til ledelsesrådgivning, projekt- og teamledelse. Du fungerer med stort ansvar og selvstændighed og skaber sammenhæng mellem fagligheden, samarbejdspartnernes behov, og det politiske/administrative niveau. Som specialkonsulent repræsenterer du selvstændigt afdelingen, staben eller organisationen på møder eller ved forhandlinger med interne og eksterne parter. Du har en vis erfaring i stillingen, og har måske været på sluttrin i nogle år. Der indgår ikke personaleledelse i stillingen som specialkonsulent.

Chefkonsulenter opfylder de samme krav, som stilles til specialkonsulenter, og er derudover typisk personaleleder for andre akademikere eller specialkonsulenter. I staten kan man dog også blive chefkonsulent uden personaleansvar, her vil der blive stillet krav om særligt ansvar og selvstændighed, for eksempel i forhold til strategiudvikling og projektstyring.

Husk at du altid kan booke en karrieresamtale i KS i forbindelse med dine karriereovervejelser.

Du kan se basislønniveauet for special- og chefkonsulenter her:

Løn i staten

Løn i kommunerne

Løn i regionerne

Du kan også forhandle kvalifikations- og funktionstillæg og engangsvederlag til stillingen som special-og chefkonsulent. Hvis du er ansat i staten, kan du blive kompenseret for merarbejde udover den sædvanlige arbejdstid ved at få et engangsvederlag ved de offentlige lønforhandlinger, mens man i regioner og kommuner får kompensation, hvis merarbejdet i væsentlig grad overstiger den sædvanlige arbejdstid.

Kontakt KS, hvis du overvejer at blive special-eller chefkonsulent.

.

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

Karrierevejene i den offentlige sektor kan være lidt svære at gennemskue, men hvis du går med tanker om karriereudvikling, kan en stilling som special- eller chefkonsulent være en mulighed.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page