Start dit eget netværk

Gennem faglige netværk får KS’ medlemmer adgang til hinandens viden og mulighed for at sparre med hinanden. Sidder du derfor med en god netværksidé, er der rig mulighed for at få den udlevet i KS.


Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af vores frivillighedskonsulent, der hjælper dig i gang. 
Ønsker du at oprette netværket sammen med et andet KS-medlem, kan du blot notere dette i formularen. 

Som frivillig facilitator af et netværk, får du: 

 • Udvidet dit netværk

 • Styrket dit CV med relevant erfaring

 • Trænet dine kompetencer inden for facilitering

 • Sparring i forbindelse med opstart og evaluering af netværket.

Det kræver blot, at du/I: 

 • Afdækker formålet med netværket 

 • Planlægger indholdet af netværksmøderne

 • Kontakter eventuelle oplægsholdere

 • Er tovholder på minimum fire netværksmøder over ét år.

KS giver dig sparring på, hvordan netværket kan startes op, kommunikeres ud, hvor det eventuelt kan afholdes, konkrete netværksøvelser samt en opstartsguide. 
Det forventes ikke, at du har forudgående kendskab til at facilitere netværk. 

 

Kriterier for tilskud til netværk i KS

KS' netværk kan søge om midler til drift og aktiviteter (eksempelvis eksterne oplægsholdere) i netværket.
Netværk der søger midler fra netværkspuljen, skal opfylde følgende kriterier*:

 • Netværket skal have relevans i forhold til KS’ formål og vedtægter

 • Netværket skal have et fagligt og/eller arbejdsmarkeds/arbejdslivsrelateret indhold

 • Netværket skal have minimum fire mødegange over 12 måneder

 • Netværket skal løbende have minimum 10 netværksdeltagere

*opfyldes ét eller flere af kriterierne ikke, er det muligt at ansøge om midler til netværket ved at sende en motiveret ansøgning til: netvaerk@kommunikationogsprog.dk.

Start dit eget netværk

Edit page