Vision og vedtægt


Formål

Kommunikation og Sprogs formål er på partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser. 

Kommunikation og Sprog vil opnå formålet ved at:

  • være samlende organ for medlemmernes fagområder

  • repræsentere medlemmerne i faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige spørgsmål

  • yde medlemmerne forhandlingsmæssig, juridisk og karrieremæssig bistand

  • indgå overenskomster og aftaler om medlemmernes løn- og ansættelsesforhold, ophavsrettigheder mv.

  • udbrede kendskabet til medlemmernes fagområder

  • formidle relevant information til medlemmerne.

Edit page