16. september 2021

Vision og vedtægt


Formål

Kommunikation og Sprogs formål er på partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser. 

Kommunikation og Sprog vil opnå formålet ved at:

  • være samlende organ for medlemmernes fagområder

  • repræsentere medlemmerne i faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige spørgsmål

  • yde medlemmerne forhandlingsmæssig, juridisk og karrieremæssig bistand

  • indgå overenskomster og aftaler om medlemmernes løn- og ansættelsesforhold, ophavsrettigheder mv.

  • udbrede kendskabet til medlemmernes fagområder

  • formidle relevant information til medlemmerne.