Trivsel og arbejdsglæde

Et godt arbejdsmiljø – og dermed din trivsel og din arbejdsglæde – er vigtigt. Det handler ikke kun om dig, men også om fællesskab på din arbejdsplads. KS giver dig værktøjer til at vurdere og arbejde med din egen trivsel. 

Hvad kendetegner et godt arbejdsmiljø? 
Omdrejningspunktet for social kapital er din virksomheds kerneopgave. Et godt arbejdsmiljø er baseret på tillid, samarbejde og retfærdighedNår der er en høj grad af tillid, samarbejde og retfærdighedsfølelse, gavner det ikke kun trivslen og arbejdsmiljøet men også kvaliteten og effektiviteten på arbejdspladsen. 

Tre forskellige relationer 
Social kapital kan handle om tre forskellige typer af relationer i din organisation:

 • De samlende relationer handler om dig og den afdeling, du er i.
 • Brobyggende relationer er relationer på tværs mellem afdelinger eller faggrupper.
 • Forbindende relationer er relationerne mellem de forskellige niveauer på din arbejdsplads mellem dig og din nærmeste chef, afdelingsleder og den øverste ledelse.

De 6 vigtigste ingredienser i et godt arbejdsmiljø

At arbejde med social kapital kræver involvering af hele organisationen. Den er du en del af, og når det kommer til dig og din oplevelse af din egen trivsel, så er følgende 6 områder et godt sted at starte.
 1. Indflydelse på eget arbejde. Her handler det blandt andet om dine muligheder for at have indflydelse på, hvordan dit arbejde tilrettelægges, hvilke redskaber og metoder du bruger, indretning, arbejdstid, og hvem du arbejder sammen med.
   
 2. Mening i arbejdet. Kan du se, at der er en sammenhæng med det, du laver, og virksomhedens kerneopgave? At du, sammen med dine kolleger, bidrager til at gøre noget godt for virksomhedens kunder/medlemmer eller dem, I er sat i verden for at betjene?
   
 3. Belønning kan både være løn, anerkendelse eller mulighed for at udvikle din karriere i jobbet  – f.eks efteruddannelse eller forfremmelse. Her er det vigtigt, at du oplever, at belønningen står mål med din indsats.
   
 4. Social støtte er vigtig at få, når du har brug for det. Det kan både være praktisk støtte og psykisk støtte, og behovet for støtte gælder både i forhold til din chef og dine kolleger.
   
 5. Forudsigelighed betyder ikke, at alt skal være minutiøst planlagt på forhånd. Det betyder, at du får de informationer, der er relevante, på det rigtige tidspunkt - så undgår du uvished og bekymringer.
   
 6. Kravene i arbejdet skal være tilpassede. De må hverken være for lave eller for høje, og det gælder både i forhold til kvalitet og kvantitet. I forhold til faglige krav, så må de gerne være fagligt udfordrende, men de må ikke være uoverstigeligt svære, og du skal vide, hvornår du har gjort dit arbejde godt nok.
   

Hold øje med din trivsel
Brug vores trivselsbarometer til at holde øje med din trivsel. Du kan gemme dine resultater fra gang til gang, og det er en god ide at vende tilbage til det jævnligt. Det er vigtigt, at du tager dig selv og din trivsel alvorligt. Tal med andre om det. Det kan være kolleger, chefen, din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller os her i kommunikation og sprog.