Billede af haj som illustration for karrierevalg

Dit karrierevalg handler ikke kun om, hvad du er en haj til

Som mennesker har vi stor fokus på vores kompetencer – og det skal vi også have. Men bare fordi du er god til tysk, strategisk kommunikation eller er en haj til online marketing, så siger det jo i sig selv ikke noget som helst om, hvilket job du vil trives i. I KS karriereteam oplever vi ofte, at en tvivl eller et karrierevalg handler om andet end hvad folk er fagligt dygtige til.

8. august 2023

Lær dine styrker at kende, tag de rigtige karrierevalg og få et bedre arbejdsliv.

I dit karrierevalg kan dine karakterstyrker være en stor hjælp. Hvis du kender dine styrker, får du et andet blik på dit arbejde og dit arbejdsliv, og kan træffe mere kvalificerede beslutninger om et fremtidigt karrierevalg – for passer jobbet og virksomheden til dig? Er du nysgerrig og videbegærlig, men får ikke nye opgaver? Er du vedholden, men føler at du arbejder et sted, hvor ting ikke følges til dørs? Er du beskeden men arbejder et sted, hvor store armbevægelser og intern konkurrence er i fokus? Så er det ikke dig – eller arbejdspladsen, der er noget galt med, men måske et spørgsmål om, at du ikke kan bruge og udfolde dine styrker i dit job eller på din arbejdsplads. Så kan det være en god ide at overveje et job eller karriereskifte.

24 karakterstyrker som kan bruges i dine karrierevalg

VIA karakterstyrker hører hjemme i den positive psykologi, og er rent forskningsmæssigt ”grundlagt” af Martin Seligman og Christopher Peterson. Der er 24 VIA styrker blandt andet nysgerrighed, kreativitet, vedholdenhed, dømmekraft, taknemmelighed, retfærdighed, mod og venlighed. Det er styrker du bruger når du tænker, handler og føler. Du bruger dem både på arbejde og derhjemme. Vi har alle sammen alle 24 styrker.

5-10 af dem er dine topstyrker

5-10 af styrkerne vil være dine topstyrker, dem der kendetegner dig mest og er lette for andre at få øje på. Det er dem der giver dig en følelse af ejerskab og autencitet. Du kan genkende dem i din adfærd, dine positive vaner – du bruger dem fordi du simpelthen ikke kan lade være, de giver dig energi, en følelse af indre motivation og du vil søge opgave og projekter, som kræver at styrkerne sættes i spil.

Hvis du kan bruge mindst 4 af dine topstyrker i dit job, vil du opleve en større grad af jobtilfredshed: Du vil trives i og med dit arbejde, du præsterer bedre og du bliver faktisk også mere hjælpsom. Det er med andre ord godt for både dig, virksomheden og dine kolleger.

Der er mange ting du selv kan gøre for at komme i gang med at lære dine styrker bedre at kende.

Det allervigtigste er i virkeligheden at blive opmærksom på og undersøgende omkring dine styrker. Ryan Nimic anbefaler metoden ”aware, explore and apply” – bliv bevidst, udforsk og anvend.

Du kan blive bevidst om dine styrker ved at starte med at tage den gratis VIA styrkeprofil på VIA Institute on characters hjemmeside dyk ned i dine egne styrker og prøv også at spotte dine kollegers, din chefs, din partners og dine børns.

En styrkedagbog er et godt redskab til at træffe karrierevalg

Du kan udforske dem ved at skrive styrkedagbog. Vælg hvilke af dine styrker du skal være særligt opmærksom på den pågældende dag, skriv om hvordan du har brugt den/de valgte styrker, hvad der skete, hvordan andre reagerede, hvad du har lært.

Du kan anvende dine styrker ved at følge Michelle McQuaids lille tretrins model – den er også god at bruge på arbejde.

Start med at vælge en styrke.

Trigger: find noget der skal sætte dig i gang for eksempel på vej til arbejde, når du henter kaffe, når du har tændt din PC – altså det der skal være startskuddet til næste trin.

Gør brug af din valgte styrke i 10 minutter

Brug din valgte styrke i 10 minutter – hvis du har styrken nysgerrighed, så brug 10 minutter på at tale med en kollega fra en anden afdeling. Hvis du har valgt at bruge videbegær, så brug 10 minutter hver dag på at læse en faglig artikel, hvis du har valgt venlighed, så brug 10 minutter på at gøre noget, der gør en anden glad.

Giv dig selv en lille belønning

Giv dig selv en lille belønning, det kan både være en konkret belønning – en kop kaffe, (noget sødt for dem med hang til sukker). Belønningen kan også være mental, som at sætte pris på at lære en kollega bedre at kende, at have fået viden om ”content marketing” med mere.

Skyggesider i dine karrierevalg

Selvom VIA styrkerne er en del af den positive psykologi, så har de også skyggesider. Det er i de situationer hvor du for eksempel overdriver din styrke, det er der hvor nysgerrighed bliver til snagen, hvor din vedholdenhed bliver til perfektionistisk merarbejde, din venlighed og hjælpsomhed bliver påtrængende og du overtager andres opgaver eller der hvor dit lederskab bliver til diktatorisk. Har du lyst til at lære dine styrker nærmere at kende, kan du også booke en telefonisk styrkesamtale.

Husk at du, som medlem af Kommunikation og Sprog, også kan booke en gratis karrieresamtale hos vores dygtige karriererådgivere, hvis du gerne vil blive klogere på dine kompetencer, styrker og værdier.

Edit page