Opsigelse

Opsagt
Egen opsigelse
Advarsel

Egen opsigelse

Dit opsigelsesvarsel vil fremgå af din kontrakt, og er for funktionærer som udgangspunkt 1 måned, afgivet til udløbet af en kalendermåned. Kontakt altid KS inden du siger op, hvis du er i tvivl om hvor langt opsigelsesvarsel du har.

Du skal aflevere din opsigelse skriftligt, og sørge for at få en bekræftelse på modtagelsen. Det kan derfor være en hensigtsmæssigt at sige dit job op mundtligt, samtidig med at du medbringer to opsigelser, så I hver kan få en underskrevet udgave.  

Du behøver ikke give en begrundelse for opsigelsen.

Du kan evt. formulere din opsigelse sådan:

"Jeg, [navn], opsiger min stilling d.d. til fratræden [dato for sidste arbejdsdag].

Der kvitteres for modtagelsen d.  /   202X       --------------

Leders navn/ Virksomhed”

Har du et andet job på hånden, så få kontrakten på det nye job i hus, inden du afleverer din opsigelse i dit nuværende job. Så risikerer du ikke at lande mellem to stole.

Det er vigtigt at have for øje at din arbejdsgiver kan varsle dig at afholde ferie, og det frarådes derfor som udgangspunkt at give længere varsel end det du er forpligtet til efter funktionærloven eller din kontrakt.

Du skal være opmærksom på at en egen opsigelse som udgangspunkt giver karantæne i forhold til dagpengesystemet, og du bør derfor kontakte KS inden du siger din stilling op, hvis du ikke har en ny ansættelse på hånden.

Din egen opsigelse kan også have konsekvenser for eventuelle ansættelsesklausuler der måtte være aftalt i din kontrakt.

Ønsker du at sige op?

Så kontakt KS med det samme

Telefon: 33919800

Opsigelsesvarsel

Hvis du er omfattet af de almindelige opsigelsesvarsler, vil du have én måneds opsigelsesvarsel fra månedens udgang over for din arbejdsgiver. Det betyder, at hvis du f.eks. vil fratræde med udgangen af april, skal du sige op inden udgangen af marts.

Der kan dog – hvis det udtrykkeligt står i din kontrakt – være aftalt prøvetid, der betyder at du i de første 3 måneder af din ansættelse, kan opsige din stilling med kort varsel – til en hvilken som helst dato. Husk at varslet skal kunne ligge inden for de tre måneder. Kan det ikke det, har du et opsigelsesvarsel på én måned til en måneds udgang.

Opsigelsesvarslet fra din side vil ofte være dags varsel men kan være op til max. 14 dage.

Vær opmærksom på, at hvis du siger din stilling op, også inden for prøvetiden, uden at gå direkte over i et andet job, vil du som udgangspunkt få karantæne i a-kassen.

Det kan også i særlige tilfælde skriftligt være aftalt at du og din arbejdsgiver – har aftalt gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet

Edit page