Opsigelse

Opsagt
Egen opsigelse
Advarsel

Egen opsigelse

Dit opsigelsesvarsel vil fremgå af din kontrakt, og er for funktionærer er varslet 1 måned, afgivet til udløbet af en kalendermåned. Det betyder, at hvis du f.eks. vil fratræde med udgangen af april, skal du sige op inden udgangen af marts.

Kontakt altid KS inden du siger op, hvis du er i tvivl om hvor langt opsigelsesvarsel du har.

Du skal aflevere din opsigelse skriftligt, og sørge for at få en bekræftelse på modtagelsen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at sige dit job op mundtligt, samtidig med at du medbringer to opsigelser, så I hver kan få en underskrevet udgave.  

Du behøver ikke give en begrundelse for opsigelsen.

Du kan evt. formulere din opsigelse sådan:

"Jeg, [navn], opsiger min stilling d.d. til fratræden [dato for sidste arbejdsdag].

Der kvitteres for modtagelsen d.  /   202X       --------------

Leders navn/ Virksomhed”

Har du et andet job på hånden, så få kontrakten på det nye job i hus, inden du afleverer din opsigelse i dit nuværende job. Så risikerer du ikke at lande mellem to stole.

Det er vigtigt at have for øje at din arbejdsgiver kan varsle dig at afholde ferie, og det frarådes derfor at give længere varsel end det du er forpligtet til efter funktionærloven eller din kontrakt.

Du skal være opmærksom på at en egen opsigelse som udgangspunkt giver karantæne i forhold til dagpengesystemet, og du bør derfor kontakte din a-kasse, inden du siger din stilling op, hvis du ikke har en ny ansættelse på hånden.

Din egen opsigelse kan også have konsekvenser for eventuelle ansættelsesklausuler der måtte være aftalt i din kontrakt.

Ønsker du at sige op?

Så kontakt KS med det samme

Telefon: 33919800

Prøvetid

Hvis der er aftalt prøvetid, skal det udtrykkeligt stå i din kontrakt, og prøvetiden for funktionærer kan maksimalt være de første 3 måneder af ansættelsen.

Under prøvetiden kan din arbejdsgiver opsige dig med et varsel på 14 dage til hvilken som helst dag. Dog skal varslet kunne indeholdes i de tre måneder. Kan det ikke det, har du i stedet ret til et opsigelsesvarsel på én måned til en måneds udgang.

Opsigelsesvarslet fra din side vil ofte være dags varsel men det kan være op til max. 14 dage. Ofte vil det være beskrevet som et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Vær opmærksom på, at hvis du siger din stilling op, også inden for prøvetiden, uden at gå direkte over i et andet job, vil du som udgangspunkt få karantæne i a-kassen.

Edit page