1. juni 2023

Karriererådgiverens blog:

Det er okay at sige fra, hvis du er presset

Der lander et stigende antal opgaver på kommunikatørernes bord. Og det kan være nødvendigt at kunne sige fra, hvis de nye opgaver stjæler for meget tid fra det, du er ansat til.

/files/assets/Ask-Lehrmann-1648714292.jpg

Af Ask Lehrmann, karriererådgiver i Kommunikation og Sprog

Det er vist ikke nogen hemmelighed: Kommunikatører løser mange, mange forskellige opgaver. En undersøgelse fra MyNewsdesk peger på, at 64% af nordiske kommunikatører føler, at de har for mange ansvarsområder. Analyser af jobopslag peger på en stigende bredde i arbejdsopgaver.

Besvarelserne på Kommunikation og Sprogs egne faglighedsundersøgelser taler også sit eget klare sprog: Vores gennemsnitsmedlem sidder nu med et sted imellem 7-10 forskellige arbejdsområder, og har siden 2013 fået flere for hver undersøgelse.

Behovet for kommunikatører har aldrig været større

Det gemmer på den ene side på en god nyhed: Behovet for kommunikatører har aldrig været større, kommunikatørers faglighed er i udvikling, og kommunikatører er gode til at omstille sig til et skiftende arbejdsmarked.

Men den negative side af udviklingen er selvfølgelig også åbenlys: Kommunikatører får kun sjældent lov til at fokusere på én kerneopgave, og skal i stigende grad være ’blæksprutter’, der hele tiden skal samle nye opgaver op: Implementering af nye digitale værktøjer, rådgiveropgaver overfor ledelse eller kollegaer, udvidelse af kommunikation og markedsføring til nye platforme og sociale medier, eller tusind andre nye opgaver.

Jeg støder selv på det ofte i karrieresamtaler med vores medlemmer, som føler, at deres kernefaglighed og specialistfunktion udvandes af et hav af opgaver.

Derfor en anbefaling:

Hvis man føler, at alle de nye opgaver hurtigt lander på ens bord, må man gerne sige fra. Det kan jo faktisk være helt nødvendigt, hvis de nye opgaver vil stjæle tid og opmærksomhed fra det, der er det vigtigste – og vi oplever, at mange chefer ikke engang er opmærksomme på, at der samler sig flere og flere opgaver på kommunikatørens bord.

Det skal selvfølgelig ikke være en flad afvisning, men bør være en dialog med din chef om dine opgaver og prioritering. Hvis der er en ny opgave der skal løses, kan du skrive en liste over dine nuværende opgaver og ansvarsområder til din chef, og bede om en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan du bør prioritere dem i forhold til den nye opgave. Eller direkte spørge, om der er andre af dine opgaver, der kan flyttes til en anden person eller team, hvis det ikke hænger sammen.

Det vigtigste er en sund, åben debat med din leder omkring dit tidsforbrug og ønsker, så I i fællesskab kan finde den bedste model for dit tidsforbrug.

Din faglighed er vigtig, og alle fortjener at bruge tid på det de blev ansat til. Derfor kan det være nødvendigt at sige fra.

Hvis du skal bruge tips til dialogen med din leder, har vi en artikel med 5 gode råd.

Til slut et lille, men vigtigt OBS:

Der er forskellige måder at sige fra på – og det er vigtigt, når du gør det, at det sker med en konstruktiv tilgang. Det må ikke blive sagt som en afvisning af at udføre et stykke arbejde. For du kan risikere, at din arbejdsgiver opfatter det som arbejdsvægring fra din side, og så kan ’han’ vælge at sige dig op eller i værste fald bortvise dig.

Er du i tvivl om, hvor du står – så kontakt os.

Få flere karriereråd

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

Job og karriere

Keder du dig så meget på arbejdet, at det går ud over din trivsel?

Hvis du tilstrækkeligt længe har kedet dig på dit arbejde og oplever manglende motivation og tilfredshed i de arbejdsopgaver du har, kan det føre til en tilstand af boreout, hvor du bliver syg af kedsomhed. Det er det modsatte af stress og kan være lige så slemt. Læs her, hvad du kan gøre.

Job og karriere

Som akademiker får du nye muligheder for sporskifte i arbejdslivet

Hvis du er offentligt ansat og gerne vil udvikle dine kompetencer for at kunne varetage nye typer opgaver på din nuværende eller en anden arbejdsplads, kan du søge om midler til det fra Akademiker-fondspuljen.

Edit page