25. oktober 2023

Forstår I hinanden? 5 tips til den gode dialog med din leder

/files/assets/news/rawpixel-604748-unsplash.jpg

Det er en helt særlig dynamik, der foregår mellem dig som medarbejder og din leder. Og det er en dialog, der desværre til tider kan gå i en negativ retning, hvis ikke begge parter håndterer den ordentligt og tillidsfuldt. Kommunikation og Sprogs karriere- og forhandlingsteam giver dig her 5 hurtige tips til, hvordan du kan sikre en fornuftig dialog med lederen.

1. Brug hinandens tid effektivt
Du vil ofte ikke have ret lang tid til at tale med din leder i en travl hverdag, og der vil typisk være en klar agenda, når I mødes. Sørg derfor for at være forberedt, så I begge får mest muligt ud af jeres tid sammen. Du kan for eksempel løbende lave en liste over emner, som du ønsker at tage op, og sende dem inden mødet for at sætte en dagsorden. Det kan også være en god idé at samle op på mødet og sende en opsummering efterfølgende, så I er enige om mødets indhold og de interne aftaler. Det vigtigste er at være konkret, og udnytte de muligheder for dialog som I har med hinanden. Det er alt sammen med til at sikre, at jeres samarbejde fungerer positivt og gnidningsfrit.

2. Forstå arbejdspladsen og kulturen
Alle arbejdspladser er forskellige, og særligt hvis man er ny er det vigtigt at sætte sig ind i kulturen og tonen. Forventer din leder at I kommunikerer dagligt, eller at du løser dine opgaver selvstændigt? Forventer din leder at du skriver inden I mødes, eller at samarbejdet er mere uformelt? I den forbindelse er det også vigtigt at forstå kulturen på arbejdspladsen: Hvordan fungerer samarbejdet typisk? Hvilke kontaktflader findes der? Hvor professionel er tonen mellem de ansatte? Jo bedre du er sat ind i tone og format, jo bedre kan du sikre, at din tilgang passer ind i virksomheden.

3. Giv og modtag feedback med forståelse
En del af en leders arbejde er at kommentere, give feedback og vejlede medarbejderen i hverdagen. Selv hvis du ikke umiddelbart mener, at du har gjort noget galt, er det vigtigt at du modtager kritik og feedback med en forståelse for lederens synspunkt, og uden at det skal involvere følelser eller drama. På samme måde er det også vigtigt, at du selv kommer til din leder, hvis der er noget du gerne vil diskutere eller kommentere og ikke altid venter på årets MUS eller på at lederen skal spørge dig. Tillid opbygges gennem ærlig og løbende dialog og feedback, og det kræver engagement fra jer begge to. Og hvis du er i tvivl, så vær aldrig bange for at spørge!

4. Vær opmærksom på hvad der er lederens opgaver
Mange misforståelser mellem leder og ansat bunder i en manglende forståelse for de interne prioriteringer og mål. Lederen har et hav af opgaver som går ud af afdelingen eller knytter sig til andre kollegaer, så kerneopgaven for dig er ikke kerneopgaven for ham/hende. Og det er ikke sikkert, at det som du prioriterer i din hverdag, er det som din leder lægger vægt på skal udføres. Derfor er det vigtigt at holde lederen opdateret om dit tidsforbrug og arbejdsfordeling, så du ærligt kan fremhæve, hvis du mangler tid eller ressourcer til at løse dine opgaver. En større gennemsigtighed er med til at forebygge både stress og misforståelser, og skabe mere tillid i samarbejdet.

5. Vær tro mod dig selv, hvis samarbejdet ikke fungerer
Nogle gange kan man gøre alt det rigtige, og stadig ikke have et samarbejde der fungerer efter hensigten. Måske ens leder bare ikke virker interesseret i en produktiv dialog, og du derfor ikke føler du bliver hørt på arbejdspladsen, eller måske giver lederen dig slet ikke mulighed for at præsentere dig selv og din faglighed. I den slags situationer er det vigtigt, at du tager tyren ved hornene: Tag en kritisk dialog med din leder, for eksempel til din MUS-samtale, hvor du tør fremlægge dine tvivlsspørgsmål. Og hvis det stadig ikke virker, så vær aldrig nervøs for at tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller Kommunikation og Sprog. Det er det, vi er her for!

Edit page