Trivsel og arbejdsglæde

Et godt arbejdsmiljø er baseret på tillidsamarbejde og retfærdighed. Når der er en høj grad af tillid, samarbejde og retfærdighedsfølelse, gavner det ikke kun trivslen og arbejdsmiljøet, men også kvaliteten og effektiviteten på arbejdspladsen. 

Et godt arbejdsmiljø afhænger af:

 • dig og den afdeling, du er i.

 • gode relationer på tværs af afdelinger eller faggrupper.

 • gode relationer mellem de forskellige niveauer på din arbejdsplads - dig og din nærmeste chef, afdelingsleder og den øverste ledelse.

Et godt arbejdsmiljø – og dermed din trivsel og din arbejdsglæde – handler altså ikke kun om dig, men også om fællesskabet på din arbejdsplads. KS giver dig værktøjer til at vurdere og arbejde med din egen trivsel. 

Trivselsbarometeret

I KS arbejder vi for at vores medlemmer har de bedst mulige løn og ansættelsesforhold. For rigtig mange betyder det løn og andre goder. Men har du tænke over hvordan du egentlig har det med at gå på arbejde. Er du glad om morgenen, når du tager afsted, har du det godt i de timer du er på arbejde. Laver du noget der giver mening og faglige udfordringer og hvordan er dit forhold til dine kolleger og din chef?

De seks vigtigste ingredienser i et godt arbejdsmiljø

 1. Indflydelse på eget arbejde. Her handler det blandt andet om dine muligheder for at have indflydelse på, hvordan dit arbejde tilrettelægges, hvilke redskaber og metoder du bruger, hvem du arbejder sammen med samt indretning og arbejdstid.
   

 2. Mening i arbejdet. Kan du se, at der er en sammenhæng med det, du laver og virksomhedens kerneopgave? At du, sammen med dine kolleger, bidrager til at gøre noget godt for virksomhedens kunder/medlemmer eller dem, I er sat i verden for at betjene?
   

 3. Belønning kan både være løn, anerkendelse eller mulighed for at udvikle din karriere i jobbet  – f.eks efteruddannelse eller forfremmelse. Her er det vigtigt, at du oplever, at belønningen står mål med din indsats.
   

 4. Social støtte er vigtig at få, når du har brug for det. Det kan både være praktisk støtte og psykisk støtte, og behovet gælder både i forhold til din chef og dine kollegaer.
   

 5. Forudsigelighed betyder ikke, at alt skal være minutiøst planlagt på forhånd. Det betyder, at du får de informationer, der er relevante på det rigtige tidspunkt, så du undgår uvished og bekymringer.
   

 6. Kravene i arbejdet skal være tilpassede. De må hverken være for lave eller for høje, og det gælder både i forhold til kvalitet og kvantitet. I forhold til faglige krav, så må de gerne være fagligt udfordrende, men de må ikke være urealistiske svære, og du skal vide, hvornår du har gjort dit arbejde godt nok.

Dine karakterstyrker kan have en indflydelse på dit karrierevalg. Et kendskab til dine styrker, kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger i din karriere. Du kan læse mere om karakterstyrker her.

Edit page