Sprognævn dropper nyt komma

/files/assets/news/comma.jpg
8. juni 2023
Af Anne Nimb

Efter 30 år opgiver Dansk Sprognævn at få danskerne til at elske nyt komma og vil ikke længere anbefale det frem for grammatisk komma i Retskrivningsordbogen.

Når den næste udgave af Retskrivningsordbogen udkommer i november 2024, vil Danmark fortsat have to forskellige kommasystemer. Nemlig grammatisk komma og nyt komma.

Men Dansk Sprognævn vil ikke længere anbefale danskere at bruge nyt komma, der har betydet, at man kan udelade komma foran ledsætninger.

"Sprognævnet har lyttet til sprogbrugerne og taget til efterretning, at nyt komma ikke er slået bredt an, og det har vi taget konsekvensen af", siger direktør for Dansk Sprognævn Thomas Hestbæk Andersen.

Allerede i 1918, da vi i Danmark fik de første officielle regler for tegnsætning, kunne vi vælge mellem to forskellige kommasystemer, grammatisk komma og pausekomma.

I 1996 blev nyt komma, som skulle erstatte pausekommaet, indført ved siden af grammatisk komma.

Nyt komma anbefalede, at der ikke skulle sættes komma foran ledsætninger, men siden 2004 har det været valgfrit, om man ville følge det.

Sådan er det stadig, understreger Dansk Sprognævn. Forskellen er anbefalingen, idet man ikke længere anbefaler, at man udelader komma foran ledsætninger. Den beslutning blev truffet på et møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab for nylig.

"Med den hidtidige anbefaling har vi været ude af trit med befolkningen som helhed, for der har vi faktisk forsøgt at designe en adfærd i stedet for at følge en adfærd. Det retter vi op på nu. Og nøjes med at skrive i den kommende udgave af Retskrivningsordbogen, at der er de her to systemer", lyder det fra Thomas Hestbæk Andersen.

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

KS

Høj tilfredshed med KS

Tak til de medlemmer, der har deltaget i KS Medlemsundersøgelse 2023. Vi er glade for, at I fortsat er rigtig god tilfredse med jeres medlemskab.

KS

KS har fået nyt repræsentantskab

Se listen over de nyvalgte repræsentanter til KS’ øverste myndighed her.

Edit page