KS' faglige ambitioner og specialisering fortsætter på et stærkere grundlag

/files/assets/news/cathrine-holm-nielsen-januar-2022-15.jpg
( Foto: Mikal Schlosser )
26. oktober 2023
Af Cathrine Holm-Nielsen

Betyder en fusion med en større organisation en faglig udvanding og mindre specialisering? Nej. Det er lige præcis det modsatte, der sker i den fusion, som KS’ hovedbestyrelse anbefaler med DM. Med en helt ny sektor (DM Kommunikation) skaber vi en ny stærkere platform for alle vores faglige visioner og ambitioner. Så vi kan styrke faget og fagligheden endnu mere i fremtiden.

For at skabe det der fagligt giver mest værdi for medlemmerne på den bedst mulige og mest ambitiøse måde, skal vi stå stærkt, og det er grundlæggende hele tanken bag forslaget om fusion med DM.

Når man har en ambition om at være fyrtårn for KS’ faglige områder; kommunikation, sprog og marketing, er der som (fortsat) fagspecialiseret fagforening i vores egen sektor i DM fire ting, vi overordnet skal.

1) Vi samler kommunikatørerne i et stort fagligt fællesskab

Ambitionen er at skabe et helt naturligt fagligt samlingssted for medlemmerne. Et fællesskab, man ikke kan eller vil gå glip af. Til at nørde faget, blive klogere, hente inspiration og diskutere faglige problemstillinger. Så man kan gå begejstret, stolt og beriget tilbage til sine arbejdsopgaver.

I et fagligt fællesskab på 10.000 medlemmer, der arbejder inden for vores områder, vil man i endnu højere grad kunne møde andre med lige præcis samme nichespecialisering eller særinteresse, som man selv har. Eller dem som kan give en anden vinkel på eget fokus.

Det faglige tilbud i en ny organisation er netop nu under udarbejdelse i en arbejdsgruppe på tværs af KS og DM og vil tage udgangspunkt i de eksisterende tilbud, som vi har i dag, men også udvikle nye koncepter, tænke større og evt. smide det væk, som ikke giver medlemmerne værdi.

Og udgangspunktet for fremtiden er selvfølgelig også fortsat at involvere medlemmerne aktivt (på samme måde som vi altid forsøger at gøre i KS i dag) i udformningen af faglige tilbud eller fortsat give mulighed for at lave de faglige aktiviteter, man selv synes er spændende.

2) Vi står på mål for fagets værdiskabelse og anerkendelse

Kommunikationsfaget er vanvittig vigtigt, komplekst og meningsfuldt. Det gør det både fantastisk og udfordrende at være kommunikatør, formidler, marketeer og sprogprofessionel i dag.

Vi ser i større og større omfang, at KS’ medlemmer føler sig anerkendt og forstået i deres arbejde. Og vi skal være de første til at stille os op på ølkassen og italesætte vores værdiskabelse og faglige bidrag i alle typer af organisationer. Men vi ved også, at både på individuelt niveau og som samlet faglighed mødes vi nogle gange af underkendelse af værdien, mærkater som ”kolde hænder” eller manglende forståelse for de kompetencer, som udøvelse af faget faktisk kræver.

Med ”større muskler” og tilføjet ekspertise i DM kommer vi til at opnå endnu større styrke i den fagpolitiske interessevaretagelse og tydelige synliggørelse af fagets værdi.

3) Vi understøtter medlemmernes faglighed i bredden og i dybden

Når faget udvikler sig med lynets hast, er det en af vores allervigtigste opgaver at understøtte og sikre medlemmers nødvendige viden og kompetencer.

Kommunikationsfaget udvider sig, og flere og flere typer opgaver lander på kommunikatørernes bord. Det ved vi fra vores faglighedsundersøgelse og medlemssamtaler.

Det kræver, at man både har styr på sin egen fagfaglige værktøjskasse, men ofte også, at man erhverver sig viden inden for andre specialiseringer; bæredygtighed, diversitet, business intelligens, AI etc. Der er også flere og flere, der efterspørger generelle ”metodefag” til udførelsen af deres arbejde; projektledelse, change management, facilitering osv.

I et bredere fagligt fællesskab hos DM får man som medlem øget mulighed for tværfaglig inspiration til at udøve sit eget fag. Og vi kan fortsat kombinere kendskabet til medlemmernes fag og arbejdsmarked med den specifikke og målrettede rådgivning ift. karriere og arbejdsopgaver.

4) Vi er visionære på fagets vegne og forholder os til fagets udvikling

Helt grundlæggende kræver ovenstående et stærkt kendskab til faget, dets udvikling og eksekvering samt kommunikatørernes arbejdshverdag og udførelse af opgaver. Det har vi – og viderefører vi – gennem vores faglighedsundersøgelse, vores samarbejder, vores research og alle andre steder, hvor vi henter input og inspiration.

Inspiration får vi både internt når medlemmer mødes, og vi inviterer kyndige oplægsholdere, men det kræver også gode partnerskaber og faglige venner uden for vores egen organisation. Det kommer vi til at bevare. Vores faglige felt udvikler sig helt vanvittigt, og alt tyder på, at det kommer det til at fortsætte med. Derfor er der så utrolig mange vigtige samtaler og refleksioner vi skal – og bør – have sammen.

På et stærkt grundlag har vi flere kræfter til at være på forkant med faget, den faglige udvikling og nogle gange turde mere eller satse lidt større for at tage ansvar eller forme udviklingen.

Alt det du kender og mere til

I KS har vi altid stået på 2 ben; fagligheden og fagforeningen. Og det, der har gjort os til noget særligt, er kombinationen af de to.

Det er det vi skal videreføre i DM Kommunikation. At vi kan have ambitionerne om at kunne og ville mere, og gøre det på generøs, nysgerrig og involverende vis. Kort sagt vil en fusion for dig som KS-medlem give dig alt det, du kender - og mere til.

Læs meget mere om fusionen på vores fusionsside

KS

DMs forperson er gået på orlov

På baggrund af en arbejdspladsvurdering (APV) i DM, der viser udfordringer i samarbejdet mellem det politiske niveau og sekretariatet, herunder ikke mindst i forhold til DM’s forperson, Camilla Gregersen, har Camilla Gregersen valgt at gå på selvbetalt orlov, mens en arbejdsgruppe går i gang med at finde en løsning.

Leder i Kommagasinet

Restitution er rasende rart – og absolut nødvendig

Det er juni, vejret er dejligt, sommerferien står for døren. Eller det bør den i hvert fald.

Løn og ansættelse

Må chefen flytte din ferie?

Ferien nærmere sig og dermed også en række spørgsmål om forskellige regler i forbindelse med afholdelse af ferie. Her får du svar på de mest almindelige.

Edit page