Foto: Jacob Boserup

KS og DM fusionerer 1. november 2024

Urafstemningen om en fusion mellem KS og DM er nu afsluttet, og resultatet blev med 96,75 % ja-stemmer et klart ja til fusionen.

Når KS og DM fusionerer, er det med Camilla Gregersen (TV) som forperson for DM og Cathrine Holm-Nielsen (th) som forperson for DM Kommunikation.

KS og DM samler kræfterne i ’DM Kommunikation’

I DM bliver langt de fleste KS-medlemmer en del af den nyetablerede sektor ’DM Kommunikation’, hvor vi samler KS’erne og de medlemmer af DM, der arbejder indenfor de samme faglige områder som KS’erne. 

DM Kommunikation får sin egen politiske ledelse med Cathrine Holm-Nielsen som forperson og yderligere stærk KS repræsentation både i sektoren og i DMs HB og øvrige udvalg.

I DM vil KS'erne fortsat møde velkendte dedikerede medarbejdere, som kender KS’erne, faget, arbejdsmarkedet og de faglige udfordringer og derfor kan fortsætte med at rådgive KS'erne på samme måde, som vi gør i KS i dag.

Vi har allerede så småt tegnet rammen til den nye sektor, som skal tilbyde arrangementer, kurser, netværk og relevant fagkommunikation, samtidig med at vi varetager medlemmernes og fagets interesser. Nu kan vi komme rigtigt i gang.

-Cathrine Holm-Nielsen.


Forperson Camilla Gregersen fra DM byder KS’erne hjerteligt velkommen:

Jeg er glad for, at KS’ medlemmer bakker op om, at DM og KS samler kræfterne. Fusionen betyder, at vi kombinerer alt det bedste fra KS med vores egne medlemstilbud og bruger vores fælles muskler til at kæmpe for kommunikatørerne og fagets værdi.

DM organiserer i forvejen tusindvis af kommunikatører, og sammen med KS bliver DM nu Danmarks største og mest attraktive fagforening for kommunikatører og sprog- og marketingprofessionelle.

-Camilla Gregersen

 

/files/assets/ks-hovedbestyrelsen-september-2023-10-(1).jpg
Det er dejligt, at KS’erne har bakket op om fusionsforslaget. Det bliver den bedste fremtidssikring for medlemmerne.
Cathrine Holm-Nielsen - forperson for KS

Alt er som det plejer frem til 1. november 2024

I den kommende tid vil medlemmerne løbende blive holdt grundigt orienteret om de forberedelser, der går i gang, og hvad der kommer til at ske, når KS og DM er fusioneret.

Indtil selve fusionen fortsætter KS og vores medlemsbetjening fuldstændig som den plejer.

/files/assets/den-politiske-styregruppe-foto-credit-jakob-boserup..jpg
Den politiske styregruppe. Fra venstre: Forperson for KS: Cathrine Holm-Nielsen, Forperson for DM: Camilla Gregersen, Direktør i KS: Jacob Suhr, Forperson for sektorbestyrelsen DM Selvstændig: Helle Idland, Organisations- og Fusionschef i DM: Helene Flethøj Thygesen, Direktør i DM: Lau Svendsen-Tune, Foto: Jakob Boserup

Vi går en spændende fremtid i møde. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og kommer løbende til at fortælle jer mere om - og måske teste -nogle af de forskellige nye tiltag og muligheder, I får i DM.

-Cathrine Holm-Nielsen.

Har du spørgsmål til fusionen?

Hvilke medlemsfordele kan jeg få?
Hvad bliver mit kontingent?
Hvilken sektor bliver jeg en del af?

Seneste nyt om fusionen

Fusion

Nu kan du deltage i kurser hos DM

Allerede nu har du som KS-medlem mulighed for at tilmelde dig flere af de kurser, DM afholder.

Fusion

KSerne sagde klart ja til fusionen

KS forperson Cathrine Holm-Nielsen siger kæmpestort tak for den flotte opbakning til fusionen med DM fra KS-medlemmerne . ”96,75 % ja-stemmer er et klart mandat, og nu glæder jeg mig til det helt konkrete arbejde med at skabe alle de faglige tilbud, arrangementer, interessevaretagelsesaktiviteter og engagerende møder for de fremtidige medlemmerne af DM Kommunikation,” siger hun.

Fusion

KS og DM fusionerer den 1. november 2024

KS’erne har med 96,75 % af stemmerne sagt ja til, at KS og DM skal blive til Danmarks største faglige fællesskab for kommunikatører, sprog- og marketingprofessionelle.

Artikler fra Kommagasinet

/files/assets/hb-sep-2023.jpg

Kontakt os om fusionen

Har du spørgsmål eller kommentarer til fusionen, hører vi meget gerne fra dig

Edit page