Det er tid til at planlægge sommerferien

/files/assets/news/sommer-1679489376.jpg
22. marts 2023
Af Jette Snoer

Foråret har gjort sit indtog, og selvom temperaturen ikke ligefrem føles sådan, så står sommerferieplanlægningen allerede for døren.

Sommerferieperioden, hvor du har ret til at afholde dine 3 ugers sammenhængende ferie (hovedferie), starter d. 1. maj og løber indtil d. 30. september. Det er muligt at aftale en kortere sommerferieperiode på 2 uger, hvis du selv ønsker det. Du har ikke ret til at holde en længere sommerferie end de 3 uger, medmindre det kan aftales individuelt med arbejdsgiver.

I skal blive enige om, hvordan ferien placeres, og din arbejdsgiver bør så vidt muligt tage dine ønsker til efterretning, medmindre der er en driftsmæssig begrundelse for at afvise dem.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvornår ferie skal placeres, har din arbejdsgiver ret til, ensidigt, at bestemme placeringen, så længe du får 3 måneders varsel inden den første feriedag.

Når I har indgået en aftale, er det altid godt at bekræfte den på skrift, og her er en simpel e-mail tilstrækkelig, således der ikke senere opstår tvivl om aftalen. Som udgangspunkt er en aftale om ferie bindende, både for dig og din arbejdsgiver, og der skal meget tungtvejende grunde til, hvis din arbejdsgiver ønsker at aflyse eller rykke din ferie. Hvis du oplever at din arbejdsgiver aflyser eller rykker den aftale ferie, bør du straks kontakte os. Hvis du selv ønsker at ændre i en ferieaftale, kan det kun ske med din arbejdsgivers samtykke.

Når du afholder ferie med løn, har du også krav på ferietillæg, svarende til 1 % af den ferieberettigede løn. Ferietillægget bliver udbetalt senest samtidig med, at du afholder ferie med løn, eller alternativt to gange årligt i maj og august. Hvis der udbetales fast to gange årligt, så vil udbetalingen i maj dække over optjeningen fra september til maj, og udbetalingen i august er så for perioden juni til august.

Job og karriere

Skal vi arbejde mere eller skal vi arbejde smartere?

Vi skal ikke hylde at hente børn sent eller at arbejde til sent. Vi skal heller ikke hylde at hente tidligt. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Vi skal derimod hylde et arbejdsmarked og en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet og til at arbejde smartere.

KS

Socialdemokraterne har glemt noget vigtigt

I et åbent brev til fremtrædende socialdemokrater minder Akademikerne om de højtuddannedes bidrag til det danske samfund. ”Der er grund til at huske socialdemokraterne på den værdi, akademiske medarbejdere bidrager med, samt betydningen af et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse i det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Kunstig intelligens

Fire roller: Her kan AI bidrage til intern kommunikation

Introduktionen af nye generative AI-værktøjer kan over tid ændre den interne kommunikation radikalt, mener Jonas Bladt Hansen (billedet), der er rådgiver i intern kommunikation. Han peger selv på fire forskellige roller, hvor AI kan gøre den interne kommunikation hurtigere, bedre og endda mere inkluderende.

Edit page