De 3 værste spørgsmål til jobsamtalen

/files/assets/news/tim-gouw-bwki71ap-y8-unsplash.jpg
2. februar 2023
Af Trein Møller

Her er 3 spørgsmål, du ikke ønsker at få til jobsamtalen – og hvordan du bedst svarer på dem.

”Bare de ikke spørger mig om…”

Det hører Kommunikation og Sprogs karriereafdeling ofte, når vi giver sparring til jobsamtalen. Her giver vi nogle eksempler på de ’skrækspørgsmål’, vi får ind, og hvad vi råder medlemmerne til. En helt overordnet anbefaling er, at i stedet for at håbe på, at spørgsmålet ikke kommer, så forbered dig. Tænk over, hvad de tre ’værste’ spørgsmål er, skriv dem ned og forbered dine svar.

1. Hullet i cv’et

Vi taler med mange, som har en længere ledighedsperiode, en fyring eller en stresssygemelding som en del af deres arbejdsliv. Og det giver et hul i cv’et. Men hvad skal du sige, hvis du bliver spurgt?

Helt generelt skal dit svar være kort og lukket. Det skal ikke give anledning til yderligere spørgsmål. Og øv dig på det. Er det et tema, som du har svært ved at tale om, så øv dig på at sige det højt. Find den formulering, der passer til dig og gentag den ud i rummet og til din partner/ venner/hund, indtil du kan levere den uden slør på stemmen og røde pletter på halsen.

Arbejdsgivere spørger til hullet i cv’et for at mane bekymringer i jorden. De vil vurdere om du er en god investering, Når du forbereder dit svar, så tænk over, hvordan du adresserer den bekymring og træk samtalen tilbage på den aktuelle stilling, den samtalen handler om. Lad fortiden ligge. Hvis du for eksempel er blevet opsagt efter en længere stresssygemelding, kunne dit svar lyde nogenlunde sådan her ”Organisatorisk betragtet sad jeg på en plads i organisationen, hvor de store strategiske ambitioner skulle bindes sammen med konkret eksekvering. Der var et mismatch i ambitioner og ressourcer. Jeg strakte mig i begge retninger og kunne godt have brugt nogle ledelsesmæssige anvisninger på, hvordan jeg skulle få enderne til at mødes.” .. og brug den pointe som en overgang til at stille et positivt og undersøgende spørgsmål til den aktuelle stilling. Det kunne oplagt være noget om deres beslutningsgange, teams eller samarbejdsstrukturer.

Men det er ikke her, du skal stille spørgsmål til arbejdspres, gå ud fra at det har de styr på.

2. Hvorfor stopper du i det job, du har nu?

Der er spørgsmål, som nogle gange bliver stillet for at forstå dine motiver, din karriereplan, og hvilken vej, du ønsker at gå med dit arbejdsliv og karriere. Forbered et svar som gør det klart, hvilke faglige overvejelser, der står bag dit ønske om et skifte, og hvorfor du mener, du er et bedre match med den nye virksomhed. Det er helt reelt at forklare, at du har nået et læringsmæssigt eller organisatorisk plateau, der hvor du er nu. Uddyb gerne med, hvordan du har tolket den aktuelle stilling. Undersøg sammen med panelet, hvordan der er overensstemmelse mellem organisationens og dine ambitioner. De fleste arbejdspladser ser en vakance som en mulighed for at justere på den samlede opgaveløsning. I jo højere grad I kan finde et fælles fodslag til samtalen om, hvad du og de synes er vigtigt og motiverende, jo bedre.

3. Fortæl os om dig selv

Det er ofte åbningen på en jobsamtale (og hvis ikke, så kommer det op senere). Vær opmærksom på, at her skal du fortælle om dit professionelle selv! Det at du er kaldt til samtale, betyder at du er et fagligt match. Samtalen er en vurdering af, om du er et organisatorisk match. Din ansøgning og dit cv har fortalt dem, at du kan. Nu skal du fortælle dem, hvordan du kan, koblet til dine erfaringer indtil nu.

Er det en projektlederstilling, så kunne du fortælle dem om:

1) hvorfor du er god til projektledelse, dvs. hvad du har lykkedes med tidligere (holdt tiden, skabt blivende forandringer, evalueret godt, øget omsætningen)

2) hvordan du fylder den rolle ud, dvs. hvilken type projektleder de får (PRINCE2 eller Roskilde Festival-typen)

3) hvad der særligt optager dig/ hvad du er god til. Det kunne være det strategiske, evaluering, det relationelle

4) hvad du gerne vil udvikle/ dyrke endnu mere. Sidstnævnte kan du med fordel koble til den aktuelle stilling, - så er I i gang.

Går du fra en projektlederansættelse i en lille NGO til at skulle lave erhvervsfremstød i en større kommune, så ville det tværsektorielle og stakeholdermanagement være bud på lærings/ udviklingspunkter. Hold det kort, og husk altid, at de har læst dit CV, så du behøver ikke at give et resumé af dit arbejdsliv. I stedet må du gerne lade din personlighed skinne igennem, forsøge at gøre situationen mindre formel og give et indblik i, hvem du er. Hvis du vil forberede dig uden at overforberede dig, så prøv at skrive de 3 vigtigste pointer om dig selv ned, og så hold dig til dem.

Du kan læse denne artikel om, hvordan du forbereder din elevatortale – det kan nemlig også være en god forberedelse, når du skal ’fortælle om dig selv’

Foto Tim Gouw

KS

DMs forperson er gået på orlov

På baggrund af en arbejdspladsvurdering (APV) i DM, der viser udfordringer i samarbejdet mellem det politiske niveau og sekretariatet, herunder ikke mindst i forhold til DM’s forperson, Camilla Gregersen, har Camilla Gregersen valgt at gå på selvbetalt orlov, mens en arbejdsgruppe går i gang med at finde en løsning.

Leder i Kommagasinet

Restitution er rasende rart – og absolut nødvendig

Det er juni, vejret er dejligt, sommerferien står for døren. Eller det bør den i hvert fald.

Løn og ansættelse

Må chefen flytte din ferie?

Ferien nærmere sig og dermed også en række spørgsmål om forskellige regler i forbindelse med afholdelse af ferie. Her får du svar på de mest almindelige.

Edit page