Bred modstand mod forringelser af kandidatuddannelserne

2. marts 2023
Af Anne Nimb

Regeringen har i dag præsenteret deres reform af kandidatuddannelserne. ”Vi har længe givet udtryk for bekymring for kvaliteten, hvis man skærer i kandidatuddannelserne. Med det nye udspil er det stadig svært at se hvordan man undgår en forringelse og hvilket problem man prøver at løse,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

KS og vores hovedorganisation, Akademikerne har længe talt imod de idéer om forringelse af kandidatuddannelserne, som regeringen i dag har præsenteret (se for eksempel her: Nej tak til 1-årige kandidatuddannelser: demonstration på Solberg Plads (kommunikationogsprog.dk).

Modstanden nyder nu bred opbakning blandt faglige organisationer, som tilsammen repræsenterer over 900.000 lønmodtagere. De mener, at man i stedet for at forringe uddannelserne skal finde en mere optimal dimensionering af nogle af de lange videregående uddannelser.

KS-forperson Cathrine Holm-Nielsen siger:

”Vi overuddanner ikke akademikere til ledighed. Og en 1 ¼-årig kandidat vil stadig gøre det svært at ruste de studerende til arbejdsmarkedet, både fagligt og praktisk. Tværtimod er veluddannede akademikere afgørende for Danmarks vækst, konkurrenceevne og velfærdssamfund. Jeg synes derfor, at man skulle bruge mere tid og flere kræfter på at tale om hvilke kompetencekrav, som fremtiden stiller. Og i en tid med komplekse problemstillinger, accelereret teknologisk udvikling og systemiske chok har humanistisk viden stadig en kæmpe værdi”, siger KS’ forperson Cathrine Holm-Nielsen.

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

Regeringen har i dag præsenteret deres reform af kandidatuddannelserne. ”Vi har længe givet udtryk for bekymring for kvaliteten, hvis man skærer i kandidatuddannelserne. Med det nye udspil er det stadig svært at se hvordan man undgår en forringelse og hvilket problem man prøver at løse,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page