25. oktober 2022

Nej tak til 1-årige kandidatuddannelser: demonstration på Solbjerg Plads

Det er efterhånden en måned siden regeringen kom med et omfattende uddannelsesudspil, der lægger op til markante ændringer i blandt andet kandidatuddannelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Den 29. oktober arrangerer Danske Studerendes Fællesråd en demonstration imod regeringens forslag.

Forslaget lyder på, at der fremover skal være tre forskellige slags kandidatuddannelser at vælge imellem:

  • Den 1-årige kandidatuddannelse på 75 ECTS, som skal udgøre halvdelen af alle kandidatuddannelser og have et ”tydeligt arbejdsmarkedssigte”.

  • Den 2-årige kandidatuddannelse (som nu), som skal tilbyde en højere grad af specialisering end den 1-årige.

  • En erhvervskandidat på deltid, hvor den studerende arbejder sideløbende med sin uddannelse. Erhvervskandidaten findes allerede, men regeringen foreslår at udbrede den til at gælde samtlige uddannelser.

Der er ikke blevet meldt ud, præcis hvilke uddannelser der vil blive påvirket, hvis ovenstående forslag træder i kraft, men det er primært de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, der vil skulle omlægges, har Mette Frederiksen udtalt.

KS’ forperson, Cathrine Holm-Nielsen, er bekymret for, hvilken pris samfundet og de studerende kommer til at betale, hvis kandidatuddannelserne forkortes:

”Selvom der også er nogle gode takter i forslagene – flere undervisningstimer, mere vejledning og øget samarbejde med erhvervslivet om uddannelsernes indhold for eksempel - så kommer det til at have en pris, også for samfundet. Hvis man vælger at gøre kandidatdelen kortere, kan man så være sikker på, at de studerende bliver klædt godt nok på til at skulle ud i erhvervslivet? Det virker selvmodsigende at man skulle blive mere arbejdsmarkedsparat med mindre tid til at erhverve sig de praktiske kompetencer, der er med til at skabe robuste kandidater. Når regeringen foreslår at halvere kandidatuddannelserne, bliver de studerende i stedet delt op i A- og B hold, på et arbejdsmarked, der ikke efterspørger 1-årige kandidatuddannelser,” siger Cathrine.

 

Danske Studerendes Fællesråd arrangerer en demonstration imod regeringens forslag om at omlægge kandidatuddannelserne. Det foregår lørdag den 29. oktober klokken 12 på Solbjerg Plads på Frederiksberg. Det foreløbige program:

12.15-12.30: Musikalsk indslag – folk ankommer 

12.30: Velkomst, tale v/ Julie Lindmann 

12.45: Tale v/ Samira Nawa, Folketingskandidat, Radikale Venstre 

12.55: Musikalsk indslag 

13.15: Tale v/ Rosa Lund, Folketingskandidat, Enhedslisten 

13.25: Afrunding v/Julie Lindmann 

 

Begivenheden kan ses her: https://fb.me/e/24rrSh8YK  

Edit page