OK 24

Aftale på plads for KSerne i staten, mens vi knokler videre i kommuner og regioner

/files/assets/news/ok24-staten.jpg
22. februar 2024
Af Jacob Suhr

KS’ forperson er tilfreds med resultatet i staten, som imødekommer vores hovedkrav. Det har været komplicerede forhandlinger, og de fortsætter i kommuner og regioner. Men Cathrine Holm-Nielsen tror på, at vi også når i mål her.

Søndag den 11. februar sluttede forhandlingerne i staten efter et maratonforløb, som startede mandag den 5. februar og sluttede med mere end 30 timers afsluttende forhandlinger.

Mere i løn

Vigtigste krav for forhandlingerne har været sikring af reallønnen for de offentligt ansatte. Lønnen for de statsansatte KS’ere stiger allerede 1. april 2024 med 5,89 % og over hele den 2-årige overenskomstperiode forventes generelle lønstigninger på 7,40 %. Fremadrettet har vi også lagt grunden for, at de offentligt ansatte følger tættere med lønudviklingen i det private.

Oven i dette stiger også pensionen og ferietillægget.

KS’ forperson, Cathrine Holm-Nielsen sætter flueben ved det, som var KS’ absolut højest prioriterede krav: ”Vi har fra start til slut været tydelige om, at det vigtigste for vores medlemmer er løn. Det brugte vi rigtig mange timer på at lægge arm med finansministeren om. Og det kom vi i sidste ende igennem med. Både i form af høje lønstigninger nu og overgang til et nyt og mere retvisende lønindeks, som vi forventer også fører til en bedre lønudvikling på den lange bane.”

Et skridt for ligestillingen

Der er dog flere vigtige krav end lønnen, der - glædeligt - er blevet imødekommet. Blandt de områder ud over løn, hvor der er taget fremsynede skridt, peger Cathrine på barselsområdet, hvor der er sikret udvidet lønret til fædre, medmødre og adoptanter samt solo- og tvillingeforældre. ”Vi har fået en lovgivning, der skal underbygge mere ligestilling i form af fraværsret og udvidede rettigheder til barselsdagpenge. Jeg synes, at det var en pligtopgave også at bygge lønrettigheder ovenpå lovgivningen. For vi ved, at det først er, når der også sikres løn, at vi tager de afgørende skridt mod mere (økonomisk) ligestilling på barselsområdet. Så selvom vi ikke kom i mål i forhold til ambitionsniveauet, så er det gode og vigtige skridt, vi har taget i denne omgang.”

Det bæredygtige arbejdsliv

En tredje vigtig dagsorden for KS er Det bæredygtige arbejdsliv, hvor fleksibilitet, arbejdstid og kompetenceudvikling er nogle af de vigtige områder.

Derfor er det tilfredsstillende med delresultater, der peger i den rigtige retning. Men det er også et område i nybrud, der kræver nytænkning og ændringer, der ikke kan dækkes på blot en OK-forhandling: ”For at sige det ligeud, så havde vi højere ambitioner på dette område, end det, vi havde mulighed for at lande. Vi havde for eksempel en række krav, som fokuserede på arbejdsmiljø og arbejdstid, hvor vi mødte en mur hos finansministeren. Det synes jeg er drønærgerligt. Ikke kun for de statsansatte, men også for staten som arbejdsgiver, fordi vi burde have kunne enes om mere, som støtter op om det bæredygtige arbejdsliv og dermed attraktive arbejdspladser”, pointerer Cathrine.

De delresultater, som Cathrine fremhæver, er:

• Der bliver mulighed for – indenfor visse grænser – at spare frihed op, så man for eksempel kan holde længere, sammenhængende restitutionsperioder

• Der bliver også – via indbetaling af en del af pensionsbidraget - mulighed for at etablere en separat opsparingskonto i den pensionskasse, pensionen i øvrigt anvises til. Tanken med kontoen er, at man kan spare op til afbrydelser i ens arbejdsliv – fx til længerevarende efteruddannelse eller pauser mellem jobs

• Der bliver mere valgfrihed mellem løn og pension. Det vil sige, at den enkelte kan vælge at få en større del af pensionsbidraget udbetalt som løn, end tilfældet er i dag.

En gennemgang af forhandlingsresultatet i staten finder du her.

Hvad med kommuner og regioner?

Som du måske har læst, så er der indgået aftaler om overenskomstfornyelser for nogle kommunalt og regionalt ansatte. Det er aftaler, som er indgået mellem på den ene side Forhandlingsfællesskabet, som ved OK24 især repræsenterer FH-organisationerne, og på den anden side henholdsvis de kommunale og regionale arbejdsgivere. Disse aftaler omfatter ikke akademikerne og dermed heller ikke KS’erne.

Akademikerne forhandler efter Forhandlingsfællesskabet. Og vi er allerede godt i gang og har holdt de første forhandlinger med arbejdsgiverne. Forhandlingerne er planlagt til at slutte henholdsvis den 24. februar for de regionalt ansatte og den 28. februar for de kommunalt ansatte. Når der – forhåbentlig – lander resultater også her, kan du selvfølgelig læse mere om det på hjemmesiden, SoMe mv.

  • Først når alle resultater er i hus, kommer resultatet til afstemning blandt de offentligt ansatte KS’ere. Afstemningen sker samlet for alle akademikere i det offentlige således, at der skal tages stilling til ét samlet resultat. Det forventer vi sker i løbet af marts/april.

  • Alle KS’ere, der er registreret med en offentlig arbejdsgiver, får automatisk tilsendt mail med link til urafstemningen, når der bliver åbnet for afstemningen. Det er derfor også vigtigt, at din aktuelle arbejdsplads er registreret i medlemssystemet. Tjek derfor gerne, om vi har de aktuelle oplysninger registreret for dig. Det gør du ved at logge ind på Mit KS på hjemmesiden. Her kan du også redigere oplysningerne. Alternativt kan de sende ændringer til de registrerede oplysninger til medlem@kommunikationogsprog.dk.

Billedet er et stemningsbillede fra forhandlingerne i staten. Bagerst til venstre i billedet ses KS direktør Jacob Suhr og forperson Cathrine Holm-Nielsen. Foto privat

OK24
Løn og ansættelse
offentligt ansat

Massivt JA til OK24 fra KSerne

98,86 % stemte JA til de nye offentlige overenskomster ved urafstemningen blandt de offentligt ansatte KS’ere. 45,12 % af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Og med et samlet ja fra akademikerorganisationerne, er overenskomstfornyelsen nu i hus.

Job og karriere

Stå stærkt i jobsøgningen med en tydelig rød tråd

En tydelig profil kan få dig langt i din jobsøgning. Byg din profil op over tre til fem spidskompetencer og lad dem gå igen igennem dit materiale. Så kommer du til at fremstå troværdig og tiltrækkende. Læs her, hvordan du kan få dine kompetencer til at gå igen i forskellige dele af din jobsøgning.

Løn og ansættelse

Jo før, I får fastlagt sommerferie, jo bedre

Selv om det ikke helt kan ses på vejrudsigten, skal du snart på sommerferie og det er på høje tid, at du og dine kollegaer får planlagt den.

Edit page