/files/assets/big_promo/ksdame.png

10 gode råd til din MUS

MUS er din mulighed for at få indflydelse på din arbejdssituation og din fremtid. Men den gode samtale kommer ikke af sig selv. Du skal være godt forberedt og god til at prioritere. Du skal holde fokus, og du skal vide, hvad du ønsker dig af fremtiden.

Her er 10 råd til, hvordan du får mest muligt ud af din MUS fra KS' karriere- og forhandlingskonsulenter.  

18. oktober 2022

1. Brug hele året

Hver gang du støder på noget du gerne vil tale om til din MUS, skal du skrive det ned. Det er en god ide at have en arbejdslogbog, hvor du noterer dine tanker om dine arbejdsopgaver, udfordringer og ideer til nyt. Hvis ikke du får gjort det til en løbende proces, risikerer du at det bare er det dagsaktuelle, der bliver temaet.

2. Forbered dig i god tid

Forbered dig i god tid, så du kan nå at tænke igennem, hvad du gerne vil bruge samtalen til. Din forberedelse skal være meget grundig. Du skal overveje, hvad du gerne vil give af feedback eller indspark under samtalen, hvad vil du gerne spørge din leder om og hvad du gerne vil have ud af din MUS. Går du primært efter nye arbejdsopgaver, et nyt team, efteruddannelse eller noget andet?

3. Se på hvordan dit job er sammensat

Se på hvordan dit job er sammensat, hvordan fordeler opgaverne sig? List og kategoriser dine opgaver og overvej om retningen er rigtig for dig eller om det stritter for meget. Se også på om det er tydeligt hvad du bidrager med til afdelingen/virksomheden og om du bruger din faglighed eller udvikler den del af det faglige, som du gerne vil tage med videre.

4. Hvad er din strategi for din arbejdsliv?

Hvad er din strategi eller din plan for dit arbejdsliv? Skal du blive på arbejdspladsen og udvikle dig videre der? Hvad skal dit næste job være? Se på hvilke opgaver og hvilke roller, der vil være relevante for dig at have, og som kan bruges videre frem. Lav dig en målsætning for samtalen, så du ved, hvad der er det vigtigste for dig at få snakket om, hvad der er mindre vigtigt, og hvad vil du gerne have med ud.

5. Fremfør dine punkter på en enkel måde og hold fokus

Det er lidt ligesom hvis du skal til jobsamtale og det kræver det samme i forhold til forberedelse. Pas på med at løbe ”derudaf”, tjek din dagsorden, så du primært får talt om de ting, du helst vil tale om.

6. Adskil den faglige del fra ”trivselsdelen”

Der er ofte en trivsels-  og/eller arbejdsmiljødel af en MUS samtale. Det er vigtigt, at du får skilt  om du er glad for dit arbejdsindhold fra om du trives. Hvis du gerne vil skifte afdeling, er det så for at lave noget andet eller for at komme væk fra et dårligt arbejdsmiljø? Er du selv skarp på begrundelserne bliver det nemmere at tage samtalen. KS giver dig værktøjer til at vurdere og arbejde med din egen trivsel. 

7. Lav klare aftaler

Sørg for at det I aftaler er klart og tydeligt og til at handle på.

8. Sørg for at referatet er retvisende

Efter MUS bliver der taget et referat. Hvis ikke du selv skriver det, så vær sikker på at du er enig i det, der står. Ellers tag forbehold.

9. Opfølgning

Det I har aftalt på MUS skal også føres ud i livet. Du må være vedholdende og følge op, således at det du gerne ville have ud af din MUS også kommer til at ske.

10. Løn og /eller MUS?

Husk altid at bruge din MUS strategisk – også som optakt til senere lønforhandlinger. I nogle virksomheder afholdes lønforhandling og MUS sammen. Skal du også til lønforhandling, så husk at få lønvejledning.


Relevante artikler:

Edit page