14. december 2023

5 råd til samarbejdet med din leder

/files/assets/news/markus-spiske-credits.jpg

Over 20% af os skifter job for at få en ny chef og der er da også en helt særlig dynamik mellem dig som medarbejder og din leder. Og det er en dialog, der desværre til tider kan gå i en negativ retning, hvis ikke begge parter håndterer den ordentligt og tillidsfuldt.

1. Vær opmærksom på, hvad der er lederens opgaver
Mange misforståelser mellem leder og ansat bunder i en manglende forståelse for de interne prioriteringer og mål. Lederen har et hav af opgaver, som går ud af afdelingen eller knytter sig til andre kollegaer, så kerneopgaven for dig er ikke kerneopgaven for ham eller hende. Og det er ikke sikkert, at det som du prioriterer i din hverdag, er det som din leder lægger vægt på skal udføres. Derfor er det vigtigt at holde lederen opdateret om dit tidsforbrug og arbejdsfordeling, så du ærligt kan fremhæve, hvis du mangler tid eller ressourcer til at løse dine opgaver. En større gennemsigtighed er med til at forebygge både stress og misforståelser, og skabe mere tillid i samarbejdet.

2. Forstå arbejdspladsen og kulturen
Alle arbejdspladser er forskellige, og særligt hvis man er ny, er det vigtigt at sætte sig ind i kulturen og tonen. Forventer din leder, at I kommunikerer dagligt, eller at du løser dine opgaver selvstændigt? Forventer din leder at du skriver, inden I mødes, eller at samarbejdet er mere uformelt? I den forbindelse er det også vigtigt at forstå kulturen på arbejdspladsen: Hvordan fungerer samarbejdet typisk? Hvilke kontaktflader findes der? Hvor professionel er tonen mellem de ansatte? Jo bedre du er sat ind i tone og format, jo bedre kan du sikre, at din tilgang passer ind i virksomheden.

3. Brug hinandens tid effektivt
Du vil ofte ikke have ret lang tid til at tale med din leder i en travl hverdag, og der vil typisk være en klar agenda, når I mødes. Sørg derfor for at være forberedt, så I begge får mest muligt ud af jeres tid sammen. Du kan for eksempel løbende lave en liste over emner, som du ønsker at tage op, og sende dem inden mødet for at sætte en dagsorden. Det kan også være en god idé at samle op på mødet og sende en opsummering efterfølgende, så I er enige om mødets aftaler. Det vigtigste er at være konkret, og udnytte de muligheder for dialog som I har med hinanden. Det er alt sammen med til at sikre, at jeres samarbejde fungerer positivt og gnidningsfrit.

4. Giv og modtag feedback med forståelse
En del af en leders arbejde er at kommentere, give feedback og vejlede medarbejderen i hverdagen. Selv hvis du ikke umiddelbart mener, at du har gjort noget galt, er det vigtigt at du modtager kritik og feedback med en forståelse for lederens synspunkt. På samme måde er det også vigtigt, at du selv kommer til din leder, hvis der er noget du gerne vil diskutere eller kommentere og ikke altid venter på årets MUS eller på, at chefen skal spørge dig. Tillid opbygges gennem ærlig og løbende dialog og feedback, og det kræver engagement fra jer begge to. Og hvis du er i tvivl, så vær aldrig bange for at spørge!

5. Tag tyren ved hornene, hvis samarbejdet ikke fungerer
Nogle gange kan man gøre alt det rigtige, og stadig ikke have et samarbejde, der fungerer efter hensigten. I den slags situationer er det vigtigt, at du tager tyren ved hornene: Tag en kritisk dialog med din leder, for eksempel til din MUS-samtale, hvor du tør fremlægge dine tvivlsspørgsmål. Vær tydelig og bliv på din egen banehalvdel. Hav fokus på, hvad dine behov er, og ikke hvad lederen gør forkert.
Og hvis det stadig ikke virker, så vær aldrig nervøs for at tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller Kommunikation og Sprog. Det er det, vi er her for!

Edit page