/files/assets/barsel-far-1662975178.jpg

Varslingsregler for fravær før og efter fødslen

Frister for at varsle orlov

Nedenfor finder du de frister du skal overholde, når du varsler dine orlovsperioder.

Mor

Fraværstype Varslingsfrist Forklaring
Fravær inde fødsel ( 4 uger) 3 måneder før forventet fødsel Du skal underrette din arbejdsgiver om dit forventede fødselstidspunkt med tre måneders varsel, og du skal samtidig oplyse om du vil udnytte din ret til fravær inden terminen.
Orlov de første 10 uger efter fødsel 6 uger efter fødsel Hvis du vil holde i de første ti uger efter fødslen, skal du oplyse din arbejdsgiver dette senest seks uger efter fødslen
Orlov efter 10 uger efter fødslen 6 uger efter fødsel Hvis du ønsker at holde din egen eller overdraget orlov i forlængelse af de første ti uger efter fødslen, skal du meddele din arbejdsgiver dette senest seks uger efter fødslen.
Overdragelse af op til 8 ugers orlov til far/medmor (orlov i 3.-10. uge efter fødsel) 4 uger før forventet fødsel Hvis du ønsker at overdrage op til otte ugers orlov af de første ti ugers orlov efter fødsel til far/medmor, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest fire uger før forventet fødsel. Du skal samtidig oplyse om du ønsker at holde anden orlov i stedet.

Far

Fraværstype Varslingsfrist Forklaring
Orlov de første 10 uger efter fødsel 4 uger før fødsel Hvis du vil holde i de første ti uger efter fødslen (2 ugers orlov ved fødsel og op til 8 ugers overdraget orlov), skal du oplyse din arbejdsgiver dette senest 4 uger inden forventet fødselstidspunkt.
Orlov efter 10 uger efter fødslen 6 uger efter fødslen Hvis du ønsker at holde din egen eller overdraget orlov i forlængelse af de første 10 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver dette senest 6 uger efter fødslen.

Udskydelse

Fraværstype Varslingsfrist Forklaring
Udskydelse af op til 5 ugers orlov Senest 8 uger efter fødslen Hvis du vil udnytte din ret til at udskyde op til 5 ugers orlov til senere brug, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest 8 uger efter fødslen.
Afholdelse af op til 5 ugers udskudt orlov Senest 8 uger før afholdelse af udskudt orlov Hvis du ønsker at afholde din udskudte orlov, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest 8 uger før fraværets begyndelse. Du skal samtidig oplyse om fraværets længde. Udskudt orlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år

Edit page