Opsigelse

Advarsel om opsigelse

Hvis du har fået en mundtlig eller skriftlig advarsel, er det oftest et udtryk for et ønske om, at du skal ændre din adfærd eller arbejdsform mv., men det kan også være det første skridt i retning af en opsigelse.

Derfor bør du altid kontakte KS får rådgivning om, hvordan du bedst muligt håndtere situationen og eventuelt kommenterer på advarslen.

En advarsel skal:

  • klart og præcist angive, hvad din arbejdsgiver er utilfreds med, og hvad du skal ændre.

  • indeholde oplysninger om, hvilke konsekvenser det får, hvis forholdene ikke ændres

  • give en rimelig frist til at rette op på tingene.

Det er vigtigt at huske, at advarslen kun omfatter de forhold, der specifikt er nævnt, og den kan derfor kun inddrages i forbindelse med en opsigelse, hvis det er de samme forhold, du opsiges på grund af.

Offentligt ansat? Du har ret til partshøring

Som offentligt ansat har du krav på at blive hørt, inden din arbejdsgiver eventuelt opsiger dig.

Høringen sker ved, at du først vil få en varsling om en såkaldt påtænkt afskedigelse. Det er dig som ansat, der bliver hørt og ikke KS. Det er derfor vigtigt, du videresender den påtænkte afskedigelse til os, hvis du ønsker hjælp med at lave et høringssvar. Du skal også sørge for at din tillidsrepræsentant bliver underrettet, hvis det ikke allerede er sket.

Du vil normalt få en frist på 14 dage til at sende dit høringssvar.

De samme regler om partshøring gælder også ifm. udstedelse af advarsler.

Indsend den påtænkte advarsel til KS

Edit page