/files/assets/big_promo/KS-banner-Some-600x400@2x.png

Regionsbestyrelser

KS’ regionsbestyrelser er med til at sikre det faglige udbud og fællesskab for KS’erne på tværs af landet.

De i alt fem regionsbestyrelser sørger for, at der bliver udbudt relevante arrangementer, netværksaktiviteter og kurser i regionen. Hver region har sin egen bestyrelse af KS-medlemmer, der alle lægger frivillig tid og engagement i arbejdet til glæde for alle KS'ere.

Bestyrelsernes ansvar er

  • at være KS’ lokale repræsentanter i regionen

  • at sikre et stærkt fagligt udbud af kurser og arrangementer

  • at skabe fagligt netværk blandt medlemmerne

  • at vælge to repræsentanter til KS’ repræsentantskab (forbundets øverste myndighed), der fastsætter forbundets strategiske retning, økonomi og politiske ledelse

Regionsbestyrelserne arbejder selvstændigt men har et stærkt samarbejde med både KS’ sekretariat og forperson samt de andre regioner i forhold til støtte, løbende sparring, inspiration og vidensdeling.

Valg til bestyrelserne

Der er snart valg til regionsbestyrelserne!

Hvert år i september holder hver af KS-regionerne generalforsamling. Her vælges regionsforperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen bliver der også blandt bestyrelsens medlemmer valgt repræsentanter til KS' repræsentantskab.

Man bliver valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode, men ikke alle medlemmer af den lokale bestyrelse er på valg samme år. Dermed sikres en solid erfaring blandt bestyrelsens medlemmer og kontinuerlig vidensdeling – også på tværs af regionerne.

Det gælder også hvis man bliver valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen. Du får en god introduktion til KS, og der vil være masser af viden og erfaring at trække på i forhold til bestyrelsens opgaver.

Stil op til regionsbestyrelsen

Skulle du have lyst til at stille op til en regionsbestyrelse og være med til at sætte dit præg på KS’ aktiviteter i din region, så er der sikkert en masse praktiske spørgsmål, der melder sig. Vi har prøvet at svare på nogle af dem i denne FAQ.

Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i din lokale regionsbestyrelse.

FAQ

Regionsbestyrelser
Få svar på en række typiske spørgsmål og få indblik i, hvad bestyrelsesarbejdet egentlig går ud.

Læs FAQ

Generalforsamlinger på Sjælland og Fyn

Regionsbestyrelser

2022-2023

Region Sjælland

/files/assets/Regbestyrelse-sjaelland-.png
Regionsbestyrelsen - Foto / Natasha Louise Hoffmann Jackowski

Region Midtjylland

/files/assets/Design-uden-navn-(12).png
Regionsbestyrelsen - Foto / Catrine Holm-Nielsen

Region Nordjylland

/files/assets/Design-uden-navn-(8).png
Regionsbestyrelsen - Foto / Catrine Holm-Nielsen

Region Syddanmark

/files/assets/Design-uden-navn-(11).png
Regionsbestyrelsen - Foto / Catrine Holm-Nielsen

Region Fyn

/files/assets/Design-uden-navn-(10).png
Regionsbestyrelsen - Foto / Catrine Holm-Nielsen