Bliv en del af region Sjællands bestyrelse

Som medlem af en regionsbestyrelse har du mulighed for at sætte dit eget præg på KS’ arrangementer og være med til at skabe faglige og netværksmæssige muligheder for KS’ medlemmer. I bestyrelsen arbejder I sammen om at arrangere lokale aktiviteter og arrangementer og dermed sikre et fagligt stærkt og engageret forbund til glæde for jer selv og medlemmerne i regionen. 

Én gang om året samles regionernes til det årlige Regionsseminar (omkring februar). På seminaret sættes der fokus på både de interne aktiviteter i KS, det fremtidige arbejde i regionerne, hvordan vi arbejder sammen på tværs, best practice fra regionerne og inspiration til specifikke (fagligt) relevante emner.

Endelig bliver du en del af hele netværket af KS’ frivillige, der på forskellig vis bidrager til at skabe og udvikle forbundet som både faglig organisation og fagforening, og som også mødes én gang årligt til vores Frivilligdag.

Ansøg om optagelse i bestyrelsen

Edit page