KS har den højeste medlemstilfredshed

Medlemmerne er glade for KS. De seneste medlemsundersøgelser viser, at vi har en højere medlemstilfredshed end gennemsnittet.

Medlemsundersøgelse 2020

I starten af 2020 er der foretaget en medlemsundersøgelse blandt alle medlemmer (undtaget pensionister), hvor KS endnu engang scorede højeste tilfredshed blandt AC-organisationer, dog med en delt 1. plads med en anden AC-organisation. Medlemmerne er for første gang også blevet spurgt om, hvorvidt de er ”begejstrede” for at være medlem af KS. Også her ligger KS over benchmark

Tilfredshedsundersøgelse blandt nyuddannede medlemmer 2019

Den seneste tilfredshedsundersøgelse foretaget af analysebureaut Ennova fra oktober 2019 viser en meget høj tilfredshed blandt de nyuddannede medlemmer. Læs mere her: De nyuddannede er glade for KS.
 

Tilfredshedsundersøgelsen blandt hele medlemsgruppen 2018

I juni 2018 foretog analysebureauet MSI Research en tilfredshedsundersøgelse, som viste den højeste tilfredshedsscore, MSI Research har målt blandt akademikerorganisationer nogensinde. Læs mere her: KS har de mest tilfredse medlemmer.

Hvem står bag undersøgelserne?

Ennova
Analysebureauet Ennova har lavet den seneste tilfredshedsundersøgelse.
Ennova har indsamlet svar fra mere end 70 medlemsorganisationer siden 2008.

MSI Reseach
Tidligere blev undersøgelserne lavet af MSI Research. I dag er de en del af Ennova.

Edit page