9. november 2021

De nyuddannede er glade for KS

/files/assets/luca-upper-Z-4kOr93RCI-unsplash_credits.jpg
Foto: Luca Upper

28. november 2019

De nyuddannede er glade og tilfredse med deres medlemskab af KS. Det viser en ny medlemstilfredshedsundersøgelse blandt nyuddannede KS-medlemmer.

24% af de nyuddannede KS-medlemmer svarede på den medlemstilfredsundersøgelse, KS sendte ud i oktober og det takker vi mange gange for.
Overordnet viser undersøgelsen en tilfredshed, der ligger et pænt stykke højere end de andre fagforeninger, som vi kan benchmarke med, fordi Ennova, der har gennemført undersøgelsen, har målt det samme i 21 andre fagforeninger.

Næsten halvdelen (44 %) er blevet rådgivet inden for det seneste år, og deres vurdering på en skala fra 1-100 ligger på 85, hvor benchmark er 80. Og når de skal vurdere, om det er nemt at komme i kontakt med KS, ligger tallet på 84 med et benchmark på 77.

De nyuddannede ligger på 73, når man spørger dem om deres tilfredshed med KS’ kontante medlemsfordele. Her er benchmark 59.


Når de vurderer KS’ kurser, arrangementer, webinarer og temamøder, ligger tilfredsheden på samme skala på 81. Her er benchmark 66.

Når de bliver spurgt, hvad der er det første, der falder dem ind, når de tænker på KS, svarer de især faglighed og kurser. Men et af kritikpunkterne fra de nyuddannede er, at de savner flere kurser, der er tilgængelige i hele landet. Her kan KS glæde medlemmerne med, at vi er i gang med at planlægge et øget antal webinarer i 2020. Du kan se de kommende webinarer her, og der er endnu flere på vej i kalenderen, så følg med der.

Undersøgelsen er sendt til nyuddannede medlemmer, som inkluderer alle, der dimitterede i perioden fra og med april 2019 til og med august 2019.
Ennova’s model måler, hvordan seks forskellige indsatsområder påvirker den overordnede medlemsrelation. Hvert element er målt ud fra en række skalaspørgsmål om Image, Medlemstilbud, Kommunikation, Faglig udvikling, Rådgivning og Tilgængelighed.

Partnerskab for Nyuddannede Hurtigere i Job  
Der er andre aktiviteter i gang i forhold til de nyuddannede akademikere. KS’ har i samarbejde med vores hovedorganisation Akademikerne sendt et forslag til beskæftigelsesministeren om et partnerskab for konkrete indsatser, der skal få nyuddannede hurtigere i job.  
Det er naturligt, at nyuddannede har en periode, hvor de er jobsøgende, men det bør være en samfundsambition, at denne søgeperiode bliver så kort som mulig.  
For at den ambition skal lykkes, er analysen, at der er behov for at se på tværs af uddannelses- og beskæftigelsessystemet.
Akademikerne foreslår derfor, at beskæftigelsesministeren og uddannelsesministeren sammen med Akademikerne, relevante erhvervsorganisationer, a-kasser og Danske Universiteter danner et partnerskab, der skal finde nye løsninger til at få restgruppen af ledige nyuddannede hurtigere i job.

Se også:

Kommagasinet

Kommagasinet

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Studenterbrød

Studenterbrød

Edit page