11. juni 2018

KS har de mest tilfredse medlemmer

Da medlemmerne deltog i vores seneste tilfredshedsundersøgelse, gav de os den højeste score, MSI Research har målt blandt akademikerorganisationer nogensinde.


Det gælder både tilfredsheden og loyaliteten, som begge fik en indeksscore på 79 blandt de erhvervsaktive. De studerende ligger med henholdsvis 82 og 84 på et endnu højere niveau.

Det er første gang, at en KS-medlemsundersøgelse er blevet gennemført af MSI Reseach. Derfor kan vi ikke sammenligne dette års resultater med tidligere års målinger, men MSI udfører også medlemsundersøgelser af en lang række andre akademikerorganisationer, og det er derfor, vi kan sammenligne os med dem og se, at KS' resultater generelt ligger væsentligt over gennemsnittet.

Der er seks områder, som påvirker medlemmernes tilfredshed og loyalitet, og de vurderes alle højt af KS-medlemmerne. Rådgivning vurderes højest med 85 indekspoint, mens interessevaretagelse vurderes lavest med indeksscore 73. En score på 73 er dog fortsat en høj score.

De øvrige områder er image, udbytte, medlemstilbud og kommunikation, og de ligger også med scorer på henholdsvis 74, 77, 75 og 75.

52 procent af medlemmerne vil anbefale KS til andre, og det er også en høj score. Det vil de, fordi de oplever, at KS er en super serviceminded organisation med seriøse og altid hjælpsomme medarbejdere.

KS'erne er først og fremmest medlemmer for at få adgang til rådvining, for at få tryghed og sikkerhed i deres arbejdsliv og for at være med i et fagligt fællesskab.

Edit page