Vigtig strømpil i OK23 er nået i dag

/files/assets/news/ok23.jpg
2. marts 2023
Af Jette Snoer

Transportområdet har i dag indgået forlig. Dermed har vi også fået en strømpil for normallønsområdet.

I denne uge kom så gennembrudsforliget på normallønsområdet i OK23- forhandlingerne – aftalen er strømpil for normallønsområdet - ligesom industriens forlig danner grundlag for alt indenfor minimallønsområdet.

I dag blev forhandlingsresultatet på transportområdet – indgået mellem 3F og Dansk Industri – præsenteret. Der er tale om en normallønsoverenskomst for perioden 1. marts 2023 til 1. marts 2025. At det er en normallønsoverenskomst betyder, at lønningerne er aftalt centralt i overenskomsten, og at der således ikke skal forhandles lokalt ude på de enkelte virksomheder om mere i løn. Dette resultat vil givet få betydning for de øvrige forhandlinger, der er i gang – for eksempel indenfor byggeriet.

Hovedindholdet i resultatet er:

Pr 1. marts 2023 stiger timelønnen med 6 kr. og pr. 1 marts 2024 stiger den med yderligere 5,75 kr.

Desuden omlægges pensionsindbetalingen, således at arbejdsgiveren fremover betaler 10 %, mens medarbejderen kun behøver lægge 2 % selv. Før gav arbejdsgiveren 8 %, og de ansatte skulle bidrage med 4 %.

Samtidig forhøjes bidraget til fritvalgskontoen fra 7 % til 9% - sådan som det også blev aftalt på minimallønsområdet indenfor industrien.

En fritvalgsordning er en ordning, der kan bruges til at holde fri, tage omsorgsdage, spare op til pension eller at få mere udbetalt.

I grove træk svarer det til, at lønnen får et løft på omkring 11-12 % over en toårig periode, når alting er regnet med.

Resultatet kan også være en strømpil for dig som ansat KS´er i en privat virksomhed, når du skal forhandle din løn.

Af andre områder, hvor der er indgået overenskomstforlig, skal her særligt nævnes den, der vedrører de finansansatte. Her er hovedpunkterne i aftalen:

Aftalen er toårig og løber frem til 31. marts 2025

De aftalte lønstigninger er 4,5 % i 2023 og 3,7 % i 2024.

Barselsperioden for fædre og medmødre udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension

Der nedsættes arbejdsgrupper om senkarriere og dataetik.

Fælles for alle aftaler, der er indgået – og på vej til at blive indgået – er, at de alle skal godkendes ved afstemninger blandt medlemmerne. Det forventes at kunne ske i løbet af april måned. Først når resultatet heraf kendes ved vi, om alt er godkendt – eller der skal forhandles i forligsinstitutionen m.m.

Foto Unsplash

KS

Frivilligdagen 2023: Kommunikationsfolket i en verden fuld af opgaver

Mere end 40 frivillige fra alle dele af KS dukkede op til en dag fuld af oplæg, workshops og networking til Frivilligdagen den 18. marts 2023. Se billeder fra og hør om de frivilliges dag i artiklen her.

KS

KS Prisen 2023: Når frivillige kræfter gør en forskel for K-branchen

Kommunikation og Sprog uddeler hvert år KS Prisen til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for at synliggøre KS eller KS’ernes faglighed. I år går prisen til en flok KS’ere, der har gjort noget særligt for kommunikationsfolk, der arbejder alene i deres organisation.

CV og ansøgning

Arbejdspladskultur er vigtigt: Sådan finder du ud af om den passer til dig

KS Karrierekonsulenter kommer her med 5 bud på, hvad du kan spørge om til jobsamtalen for at få indblik i arbejdspladskulturen. At trives i et job er nemlig andet og mere end blot at have fede arbejdsopgaver. Kulturen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen kan have stor betydning for, hvor glad man er for at gå på arbejde og ikke mindst, hvor godt man lykkes i arbejdet.

Edit page