Vi skal blive bedre til at vise vores motivation og værdi, når vi søger job

/files/assets/news/bruce-mars-fwvmhua_wby-unsplash-1694068185.jpg
7. september 2023
Af Ask Lehrmann

En stor del af virksomhederne mener, at jobsøgere kan blive bedre til at vise deres motivation for jobbet og beskrive den værdi, de kan give virksomheden.

Mellem 43 og 51 % af virksomhederne svarer i den nye rekrutteringsanalyse fra Ballisager, at jobsøgere generelt bør blive bedre til at brænde igennem med deres motivation for jobbet, beskrive den værdi virksomheden kan opnå ved at ansætte vedkommende, og sætte sig ind i virksomheden og jobbet. Og det er prioriteret langt højere end godt jobsøgningsmateriale eller skarpe kompetencebeskrivelser.

Motivation for jobbet er samtidig fremhævet som det næstvigtigste i forhold til udvælgelse af kandidater til jobsamtaler, kun slået af relevant erhvervserfaring, og det er også det vigtigste, når man sidder til samtalen.

Hvis du har fået feedback af KS karrierekonsulenter vil du have oplevet, at det samme gør sig gældende: Research, kobling mellem dig og virksomheden, og tydelig faglig motivation er kernen i en god ansøgning.

Ballisagers nye analyse viser blandt andet også, at:

  • LinkedIn er i kraftig stigning og er nu næsten på niveau med opslåede stillinger som rekrutteringskanal, særligt hos små private virksomheder. Virksomheder bruger det mere og mere aktivt.

  • Virksomheder ser ikke positivt på brugen af AI til at hjælpe med jobansøgninger, og 78% mener ”I mindre grad” eller ”Slet ikke” at ansøgere bør bruge ChatGPT til at hjælpe med ansøgningen. Om det er en relevant pointe ved jeg ikke, for de kan sikkert ikke gennemskue det, men det viser noget interessant om arbejdsgivernes frygt for AI til ansøgningsprocesser.

  • Intet topper det relevante studiejob, når det kommer til at gøre sig klar til det første job. Men toeren er at kunne forklare præcis, hvordan man kan bruge sine akademiske kompetencer hos virksomheden – altså tilbage til den knivskarpe målretning.

  • Praktik og løntilskud ligner fortsat ikke en gylden vej til drømmejobbet. Kun 19 % af virksomheder siger at praktik/løntilskud ofte skaffer en ansættelse hos dem, og mængden af virksomheder, der har brugt praktik/løntilskud er faldende – altså bruges ordningerne mindre, og når de bruges, resulterer de i færre ansættelser. Det offentlige ansætter halvt så ofte som det private.

  • Den absolut vigtigste fastholdelsesaktivitet der nævnes (77 %) er høj fleksibilitet hos medarbejdere, hvilket jo går meget godt i spænd med KS nye faglighedsundersøgelse, hvor I også prioriterer hjemmearbejde og fleksibilitet i arbejdstid højt.

Foto Bruce Mars

Kommunikation

Bestyrelsen for DM Kommunikation er nu på plads

De ni medlemmer af bestyrelsen for DM Kommunikation, der bliver en realitet, når KS fusionerer med DM 1. november, er nu udpeget. Der er seks tidligere medlemmer af KS’ hovedbestyrelse og tre medlemmer er udpeget af DM. KS’ forperson Cathrine Holm-Nielsen bliver forperson for en fagligt stærk sektorbestyrelse med bred repræsentation, siger hun.

KS

Ekstra penge på din pensionsopsparing i PFA Pension

Hvis du har KundeKapital på din ordning i PFA, så har du fået ekstra penge ind på din pensionsopsparing den 1. april 2024.

Kommunikation

HA Kom overlever

CBS lukker ikke fem HA-uddannelser, som de havde varslet. De lukker tre og to bevares, heriblandt HA Kom. Det er glædelige nyheder. Flere uddannelser skal dog igennem en omfattende revision i forbindelse med kandidatreformen. Det meddeler CBS.

Edit page