Vi har fået flere legekammerater

/files/assets/news/tine-segel.jpg
21. februar 2024
Af Anne Nimb

Forbundet Kultur og Information (KI), det tidligere Bibliotekarforbundet, fusionerede med DM den 1. november 2023. Vi har talt med Tine Segel, der var formand for KI og nu sidder i spidsen for det nye initiativ DM Digi, om hvordan det har været for KI og medlemmerne at blive en del af DM.

”Vi har fået flere legekammerater i DM og ude på arbejdspladserne.”

Sådan siger Tine Segel, der var formand for KI – Forbundet Kultur og Information, som nu er fusioneret med DM, fra 2015 til fusionen 1. november sidste år.

Tine er nu næstforperson for DM Kultur og Medier, som er en sektor for DM-medlemmer, der arbejder inden for kulturområdet i både det private og det offentlige. Hun er også forperson for DM Digi, som er et nyt fagligt initiativ inden for områderne data, digitalisering og it. DM Digi har netop lanceret et nyt webunivers med masser af fagligt indhold, netværk, arrangementer og guides DM Digi | For dig, der arbejder med digital omstilling, AI og data. - DM Digi

”DM Digi er et rigtig godt eksempel på, at fusionen styrker både DM og KI. Vi har på tværs af DM og tidligere KI sammen skabt noget helt nyt, der giver vores faglige område større synlighed og medlemmerne flere relevante tilbud,” siger Tine Segel.

Foruden alt det nye i DM Digi fortsætter de relevante arrangementer og den fagkommunikation, som KI tilbød deres medlemmer på biblioteksområdet.

”Og så er en af de store styrker også, at vi har fået større muskler til interessevaretagelse. I DM er der en Politik & Presse afdeling, og de opgaver, der bliver løst her, kunne vi ikke løfte alene som et lille forbund. Flere af vores tidligere medarbejdere er placeret der, og vi får i højere grad tingene ud over rampen,” siger hun.

”Desuden har vi nu gjort op med den lokale konkurrence ude på arbejdspladserne, og vores tillidsrepræsentanter oplever et større fællesskab og en styrket interessevaretagelse. Der har været et stort fokus på fortsat at have en lokal repræsentation ude på arbejdspladserne, som for vores vedkommende typisk er bibliotekerne. Det har vi bevaret samtidig med, at netværket blandt tillidsrepræsentanterne er blevet større – og der er mange alsidige tilbud at trække på.

Fokus på det, der betyder noget for medlemmerne

”Vi har fra KI’s side bragt vores viden med ind i DM, og mit klare indtryk er, at DM har lyttet og taget det til sig. Der er et stærkt fokus på det, der betyder noget for vores medlemmers faglighed. De ting, der har været vigtige for os i arbejdet med at skabe faglige netværk og faglig udvikling, for eksempel vores arbejde med kompetenceudvikling og fokus på FN’s Verdensmål på bibliotekerne blevet taget godt imod.”

Hvordan oplever I at komme ind i en stor organisation?

”Vi har forventningsafstemt meget med vores medlemmer på forhånd, for det er noget andet at komme ind i en stor organisation. Som lille organisation kan man være tættere på medlemmerne, som større organisation kan man tilbyde mere, og man har større indflydelse. Vi er fortsat opmærksomme på at være meget synlige over for vores medlemmer, og vi er fortsat også ude og besøge arbejdspladser, hvor DM’erne (og de tidligere KI’ere) er.”

”I forhold til betjeningen af medlemmerne, så oplever vi, at der fra DM’s side er fokus på at lære os tidligere KI’ere at kende – både medlemmerne, os der har været politisk aktive og ikke mindst de medarbejdere, der er fulgt med over i DM. Og vores medlemmer har i dag også mulighed for fortsat at blive mødt af de medarbejdere, de tidligere har haft kontakt med i KI, for eksempel når de ringer herind.

”Som tidligere formand for KI er det min konklusion, at vi har haft meget indflydelse på, hvordan resultatet af fusionen er blevet, og det har været rigtig rart med den åbenhed, der har været overfor os i forhandlingerne. I KI’s daværende hovedbestyrelse har det desuden ligget os meget på sinde, at vi som tidligere KI’ere fortsat er stærkt repræsenteret i i DMs politiske ledelse og organer. Det gør, at vi fortsat kan gøre en forskel for medlemmerne. Nu har vi ”bare” fået flere muskler og flere legekammerater”.

Her kan du læse mere om fusionen og du kan også stadig nå at stemme, hvis du ikke har gjort det endnu.

Foto privat

OK24
Løn og ansættelse
offentligt ansat

Massivt JA til OK24 fra KSerne

98,86 % stemte JA til de nye offentlige overenskomster ved urafstemningen blandt de offentligt ansatte KS’ere. 45,12 % af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Og med et samlet ja fra akademikerorganisationerne, er overenskomstfornyelsen nu i hus.

Job og karriere

Stå stærkt i jobsøgningen med en tydelig rød tråd

En tydelig profil kan få dig langt i din jobsøgning. Byg din profil op over tre til fem spidskompetencer og lad dem gå igen igennem dit materiale. Så kommer du til at fremstå troværdig og tiltrækkende. Læs her, hvordan du kan få dine kompetencer til at gå igen i forskellige dele af din jobsøgning.

Løn og ansættelse

Jo før, I får fastlagt sommerferie, jo bedre

Selv om det ikke helt kan ses på vejrudsigten, skal du snart på sommerferie og det er på høje tid, at du og dine kollegaer får planlagt den.

Edit page