Vil du også have den fedeste A-kasse?

/files/assets/news/priscilla-du-preez-ae-hiadosw4-unsplash-nyyy.jpg
22. februar 2023

Til marts skal der vælges nye delegerede til AJKS – KS’ a-kasse sammen med Dansk Journalistforbund -, og som medlem af KS har du mulighed for at sikre forbundets indflydelse som delegeret i a-kassen.

”Som delegeret er du med til at influere og sikre udviklingen og fokusområder for AJKS på vegne af KS. Derfor håber jeg, at der er nogle gode KS-medlemmer, der vil påtage sig tjansen som delegerede i vores a-kasse,” siger forperson i KS, Cathrine Holm-Nielsen. Forberedelserne til valgmøde og det egentlige delegeretmøde er allerede i gang.

A-kassens delegerede fungerer som ”øverste myndighed” og er bl.a. med til at vælge medlemmer til hovedbestyrelsen, som varetager den løbende strategiske ledelse. Udover valget af hovedbestyrelsen (hvor der både sidder repræsentanter for KS og DJ) er det også de delegeredes ansvar at godkende regnskab og vælge kritiske revisorer for AJKS.

Kunne du tænke dig at blive delegeret?

Som en del af valggruppen i AJKS for KS er du med til at sikre forbundets indflydelse i og på a-kassens fremtidige prioriteter og varetagelse af medlemmernes interesser. Jo flere delegerede vi stiller med, jo mere indflydelse har vi.

Derfor håber vi, at du har lyst til at blive delegeret i KS’ valggruppe.

Hvad kræver det?

Rollen som delegeret kræver i virkeligheden ikke så meget.

I første omgang holder vi et online valgmøde for dem der ønsker at stille op som - eller være med til at vælge - delegerede i KS’ valggruppe. Det holder vi torsdag den 16. marts 2023 kl. 17-18. Her vil vi forklare lidt mere om set-uppet og rollen. Send en mail til Jacob Suhr på jsu@kommunikationogsprog.dk senest mandag den 6. marts 2023 – så får du tilsendt link til mødet.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du stadig stille op som delegeret, bare send en e-mail til Cathrine Holm-Nielsen på chn@kommunikationogsprog.dk.

Derudover skal du som udgangspunkt helst deltage på AJKS delegeretmøde d. 13. Maj ’23 – det vil foregå online og tager et par timer.

Det er sådan set det! Der afholdes delegeretmøde en gang hvert andet år, så medmindre AJKS’ bestyrelse indkalder til ekstraordinært delegeretmøde i den mellemliggende periode, er der tale om meget begrænset mødeaktivitet.

Hvis du er interesseret i at høre mere, skal du endelig også bare kontakte Cathrine.

Foto Priscilla du Prez

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

Til marts skal der vælges nye delegerede til AJKS – KS’ a-kasse sammen med Dansk Journalistforbund -, og som medlem af KS har du mulighed for at sikre forbundets indflydelse som delegeret i a-kassen.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page