20. april 2021

Overblik: De nye overenskomster

/files/assets/news/ja-0-credits.jpg

Der var massiv opbakning til de nye overenskomster, da I stemte om dem. Her får du et overblik – og næste skridt er, at lønstigningerne skal komme til udbetaling.

Afstemningerne om de nye overenskomster er afsluttet, og der har generelt været stor opbakning til forhandlingsresultatet. Ikke mindst blandt KS’erne. Dermed er de nye overenskomster på plads og de aftalte lønstigninger (de første pr. 1. april 2021), som du kan læse om andetsteds i dette nyhedsbrev, kan dermed komme til udbetaling.

I KS er det medlemmerne, som i sidste ende bestemmer, om KS skal sige ja eller nej til det resultat, som forhandles hjem ved overenskomstforhandlingerne. Det sker ved en urafstemning, hvor alle offentligt ansatte KS’ere kan stemme. Det valgte 30,4 % at gøre. Og 98,1 % stemte ja.

KS’ ja til de nye overenskomster skal dog ses i sammenhæng med, hvordan de andre akademikerorganisationer forholder sig. De enkelte organisationers stemmer skal altså tælles sammen til ét resultat. Det samlede resultat blev også et markant ja – nemlig 95,5 %.

Baggrunden for, at vi på denne måde lægger resultaterne fra de enkelte akademikerorganisationer sammen er, at vi forhandler sammen. Og – måtte det komme dertil – konflikter sammen. Det gør nemlig, at så står vi som fællesskab stærkere, end hvis vi som enkeltorganisationer forhandlede – og stemte – alene.

Måske har du hørt, at det ikke er alle organisationer, som har stemt ja. Nogle ganske få har stemt nej.

Blandt akademikerorganisationerne har Jordemoderforeningen – som den eneste – stemt nej. Det får dog ikke betydning for det samlede resultat for Akademikerne (og dermed KS), idet deres nej ikke rykker ved, at det blev et samlet ja.

Også sygeplejerskerne har stemt nej. De er ikke med i Akademikerne, og for dem gælder derfor andre regler. De vil ikke være omfattet af de indgåede aftaler. Hvad der sker herefter for dem, afhænger af, hvad man beslutter i Dansk Sygeplejeraad. Man kan forsøge at genoptage forhandlingerne og/eller man kan varsle konflikt.

For KS – og KS’erne – er næste skridt, at lønstigningerne skal komme til udbetaling. De først aftalte lønstigninger er pr. 1. april 2021. Men om man kan nå at udbetale dem med aprillønnen er i skrivende stund uvist. Hvis ikke, vil de blive udbetalt med tilbagevirkende kraft med majlønnen. Du vil inden udgangen af april kunne finde de aktuelle lønninger pr. 1. april 2021 på hjemmesiden: Offentligt ansat - lønguide | Kommunikation og Sprog. Alle de andre ændringer, som følger af de nye overenskomster, og som du kan læse mere om her: Overenskomstresultatet | Kommunikation og Sprog, skal skrives ind i overenskomsterne. De nye overenskomster regner vi med er på gaden op mod eller lig efter sommerferien.

Edit page