Overenskomstresultatet

Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomster og aftaler i den offentlige sektor pr. 1. april 2021 er afsluttet. I KS er vi tilfredse med forhandlingsresultatet, og Hovedbestyrelsen har anbefalet resultatet. Læs her hvorfor

Resultatet har været udsendt til urafstemning blandt de offentligt ansatte KS'ere, hvor et stort flertal - 98,1 % - stemte ja. KS' afstemningsresultat indgår i det samlede afstemningsresultat blandt akademikerorganisationerne, hvor der også er tale om et stort ja. Læs mere om dette her.

De væsentligste nyheder i de nye overenskomster kan du læse mere om ved at klikke dig videre nedenfor. Her finder du også selve aftaleteksterne. 


 

Klik og se forhandlingsresultaterne for: