Nye regler skal forbyde bestemte spørgsmål til jobsamtaler

/files/assets/news/tim-gouw-bwki71ap-y8-unsplash-1681978382.jpg
20. april 2023
Af Anne Nimb

EU har vedtaget et direktiv, der forhåbentligt på sigt kan bidrage til styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Det kommer blandt andet til at betyde, at der er bestemte spørgsmål, der ikke må stilles til jobsamtaler.

Som det er i dag, er der ikke noget, der forhindrer en arbejdsgiver i at spørge en jobansøger om, hvad hans/hendes løn i det hidtidige job er. Samtidig er det også sådan, at du som ansøger, ikke har ret til at få oplyst hvad startlønnen er i det job, du søger og du har heller ikke ret til at få oplyst, hvad spændvidden af lønninger i den konkrete stilling er.

Det vil EU nu ændre med et nyt direktiv, der blev vedtaget den 30. marts. Fremover vil du allerede i stillingsopslaget eller før jobsamtalen kunne få mulighed for at få oplyst, hvad lønnen i et bestemt job er. Og arbejdsgiver må ikke spørge, hvad du har tjent i dit hidtidige job.

Direktivet har til hensigt at styrke princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Det er i forvejen nedfældet i flere sammenhænge, idet arbejdet har stået på i mange år.

Der er nok fortsat er en lang og sej vej førend man måske når målet om ”lige løn for lige arbejde”. Men det er glædeligt, at der nu er vedtaget endnu et tiltag i forhold til ligeløn. Direktivet vil betyde en større gennemsigtighed i lønfastsættelsen i forhold til ligeløn og det er et godt udgangspunkt for den konkrete forhandling for den enkelte ansøger.

Direktivet gælder både arbejdsgivere i den offentlige og private sektor.

Hvert medlemsland har tre år til at gennemføre direktivet. Det kan ske via kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og/eller lovgivning. Så der ligger et stykke arbejde nu i forhold til at få direktivets tekst og ambitioner omsat til danske aftaler og regler.

Foto Tim Gouw

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

EU har vedtaget et direktiv, der forhåbentligt på sigt kan bidrage til styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Det kommer blandt andet til at betyde, at der er bestemte spørgsmål, der ikke må stilles til jobsamtaler.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page