Nye krav til din ansættelseskontrakt

/files/assets/news/sebastian-herrmann-nbtidofkgo8-unsplash.jpg
25. maj 2023
Af Jette Snoer

Der er kommet nye regler og krav til hvad din ansættelseskontrakt skal indeholde, og desuden er listen over hvilke vilkår, der skal fremgå af kontrakten blevet længere, idet forhold omkring fx barsel, overarbejde og uddannelse, skal fremgå af ansættelseskontrakten.

Arbejdsmarkedet har ændret sig markant siden vedtagelsen af den nuværende ansættelsesbevislov. Der er kommet nye ansættelsesformer, og både arbejdstagere og arbejdsgivere søger mere fleksibilitet ved tilrettelæggelsen af arbejdet. Det er baggrunden for, at Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov.

Som noget nyt introducerer loven en række minimumskrav til arbejdstagerens ansættelsesvilkår. Den nye lov udvider også arbejdsgiveres pligt til at udlevere oplysninger til medarbejderne om ansættelsesvilkår, idet formålet med den nye lov bl.a. har været at tilskynde en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse.

Krav på at få en kontrakt

Fremover har man krav på en ansættelseskontrakt, når man har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på tre timer over en gennemsnitsperiode på fire uger. Det samme gælder, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse. I dag har en medarbejder først krav på en kontrakt, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end en måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger otte timer.

Krav til indhold i kontrakten

I kontrakten skal stå, hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er arbejdstager, hvor ligger arbejdsstedet, hvad indeholder jobbet og hvilken titel eller jobkategori, hvornår ansættelsen starter – og hvis det er en midlertidig ansættelse, hvornår den stopper, hvordan man har ret til ferie m/uden løn, opsigelsesbestemmelser, den daglige eller ugentlige arbejdstid og den aftalte løn herunder pension og hvornår lønnen skal udbetales. Hvis der er en kollektiv overenskomst bag ansættelsen, skal det også stå i ansættelsesbrevet.

Den nye lov udvider listen af væsentlige vilkår for ansættelsen, som arbejdsgivere som minimum skal oplyse medarbejderen om. Blandt de væsentlige tilføjelser er oplysninger om medarbejderens rettigheder til andet fravær med løn end blot ferie, fx barsel. Fremadrettet skal eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor også fremgå af kontrakten. Hvis der er en ret til uddannelse, skal det også fremgå og oplysninger om sociale sikringsordninger skal også angives.

Frist for hvornår man skal have kontrakten

Efter de nugældende regler skal en ansættelseskontrakt udleveres senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Den nye lov fastsætter derimod en frist på syv kalenderdage for nogle væsentlige oplysninger, mens andre ikke væsentlige oplysninger fortsat er underlagt den nugældende frist på en måned.

Skal alle have ny kontrakter fra 1. juli?

Hvis du er ansat før d. 1. juli, skal du ikke have en ny kontrakt.

Det er dog muligt, hvis du har været ansat i 6 måneder eller længere, at anmode om at få udleveret de manglende oplysninger. Arbejdsgiver har herefter en måned til at komme med et skriftligt begrundet svar. Fristen er forlænget til 3 måneder i virksomheder, hvor antallet af ansatte er mindre end 35.

Husk du altid kan få tjekket din kontrakt i KS. Kontakt os her

Foto Sebastian Hermann

Kommunikation

Vi skal organisere os med teknologien - ikke på baggrund af den

Hvis ny teknologi ikke skal blive en hindring for et bæredygtigt arbejdsliv, bliver man nødt til at organisere sig med teknologien og ikke på baggrund af den, mener co-founder af IIH Nordic, der de seneste år har høstet mange roser, når det handler om work-life-balance.

KS mener

Teknologien skal bruges til at opnå det, vi drømmer om i arbejdslivet 4.0

Nu skal vi finde svarene på, hvordan vi bedst håndterer den 4. industrielle revolution. Dér, hvor teknologien ikke bare er en fast bestanddel af vores måde at arbejde og løse vores opgaver på, men hjælper os med at udforme og omstrukturere hele vores arbejdsliv, skriver KS forperson Cathrine Holm-Nielsen i denne kommentar om teknologien og det bæredygtige arbejdsliv i fremtiden.

Kommunikation

Gik du glip af K-Spejlet?

Hvis du gik glip af live-udsendelsen ’K-Spejlet’, som KS sendte tirsdag, har du mulighed for at se en optagelse af programmet når det passer dig. Linket er nederst i denne artikel.

Edit page