Som akademiker får du nye muligheder for sporskifte i arbejdslivet

/files/assets/news/andrew-karn-auj_ofzavow-unsplash.jpg
14. september 2023
Af Anne Nimb

Hvis du er offentligt ansat og gerne vil udvikle dine kompetencer for at kunne varetage nye typer opgaver på din nuværende eller en anden arbejdsplads, kan du søge om midler til det fra Akademiker-fondspuljen.

Det er en fælles interesse for både ansatte og arbejdspladser at understøtte medarbejdere og arbejdspladser, hvor der er enighed om, at et sporskifte er relevant.

Derfor iværksættes der nu en særlig indsats rettet mod de medarbejdere på Akademiker-overenskomst, der har ønske om/behov for at udvikle kompetencer for at kunne varetage nye typer opgaver på den nuværende eller anden arbejdsplads.

Indsatsen understøtter fokus på, at Akademiker-fondspuljen også kan bruges på kompetenceudvikling mod nye opgaver i eller uden for arbejdsstedet.

Den særlige indsats åbner for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Du kan allerede nu oprette din ansøgning. Din leder skal blot vente med at godkende den til puljens åbningsperiode.

Indsatsen er et supplement til den almindelige pulje for akademikere i Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere om Indsatsens særlige retningslinjer

Foto Andrew Karn

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

KS

Høj tilfredshed med KS

Tak til de medlemmer, der har deltaget i KS Medlemsundersøgelse 2023. Vi er glade for, at I fortsat er rigtig god tilfredse med jeres medlemskab.

KS

KS har fået nyt repræsentantskab

Se listen over de nyvalgte repræsentanter til KS’ øverste myndighed her.

Edit page