15. marts 2022

Nu kan du også søge kompetencemidler som ansat i kommune eller region

I april 2022 åbner Akademikerens puljer i Den Kommunale Kompetencefond og i Den Regionale Kompetencefond for første gang. Den Kommunale Kompetencefond åbner kl. 10.00 tirsdag den 5. april 2022 og Den Regionale Kompetencefond åbner kl. 10 tirsdag den 26. april 2022. Det er en mulighed for dig for at få støtte til din individuelle kompetenceudvikling og employability.

/files/assets/kompetencer.jpg

Der gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter bredt set.

Der gives støtte til akademi-, diplom-, master- og kandidatuddannelser som hele forløb eller moduler. Desuden gives støtte til andre kompetenceudviklingsaktiviteter, som medarbejder og leder vurderer som relevant og som tillige løfter medarbejderens employability.

Fondene giver støtte til udgiften eksklusive moms til deltagergebyr, materialer, transport og ophold.

Fondene giver tilskud op til kr. 30.000 årligt til efter- og videreuddannelse, til masteruddannelser tilskud op til kr. 50.000

Efter- og videreuddannelse vil typisk være af længerevarende karakter og er oftest kompetencegivende, det vil sige, at der opnås ECTS-points. Efter- og videreuddannelse kan også være kurser eller andre uddannelsesaktiviteter af korterevarende karakter. Kompetenceudviklingsaktiviteten kan foregå som både tilstedeværelsesundervisning og onlineundervisning eller i en kombination. Kompetenceudviklingsaktiviteten kan også være af mere uformel karakter.

Hvis der ansøges til en hel uddannelse i én ansøgning – selvom den løber over flere år og koster mere end 30.000 kr., så kan der ikke opnås yderligere støtte til denne uddannelse eller dele af den. Hvis der skal søges flere gange til en uddannelse, skal det ske til specifikke dele af uddannelsen. Til masteruddannelser kan akademikere søge om et helt forløb eller om de moduler, ansøger begynder på inden for de kommende 9 måneder. Ansøges om det fulde forløb kan der kun søges én gang og der kan maksimalt opnås støtte på kr. 50.000. Det vil derfor være en fordel at søge modulvist og dermed kunne ansøge om kr. 50.000 årligt.

Arbejdspladsen skal medfinansiere

Det er et krav, at arbejdspladsen minimum medfinansierer kompetenceaktiviteten i form af arbejdstid og udgifter udover beløbslofterne. Medarbejderen må ikke selv bidrage til finansieringen.

På det regionale område dækker fonden 100 pct. af det ansøgte beløb og på det kommunale område dækker fonden 80 pct. af det ansøgte beløb. Dog dækker fondene maksimalt kr. 30.000 til efter- og videreuddannelse og kr. 50.000 kr. til masteruddannelse. Det er arbejdspladsen, der skal finansiere den resterende udgift.

Ansøgningen skal med underskrives af leder og tillidsrepræsentant

Den lokale leder og tillidsrepræsentant skal underskrive ansøgningen og anerkender dermed, at den søgte aktivitet er en supplerende kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen samt at ansøger bakkes op i uddannelsesønsket og mulighederne for deltagelse er afklaret.

Ansøgningerne behandles efter et først-til-mølle-princip – så vær klar!

Ansøgningerne sagsbehandles i den rækkefølge de modtages efter

et først-til-mølle-princip. Det er derfor vigtigt, at ansøger indsender sin ansøgning snarest muligt efter fondens åbning kl. 10 og dermed reserverer midlerne fra puljen. Herefter har ansøger 40 dage til at uploade sin ansøgning med underskrifter fra leder og tillidsrepræsentant.

Læs mere på vores hjemmeside

Du kan finde deadlines og link til ansøgningsskemaerne på vores hjemmeside:

Regioner

Kommuner

Edit page