Læs her, hvad KS’erne især har brug for rådgivning om

/files/assets/news/hassan-ouajbir-iyu_ymmrm7s-unsplash.jpg
2. februar 2023
Af Jette Snoer

Tendensen er klar: Løn generelt og sparring om løn forud for lønforhandling, er øverst på listen over det KS’erne oftest bruger vores rådgivning til. På top 3 er der en højdespringer, som stadig flere KS’ere får juridisk hjælp til. Se hele listen her.

I 2022 var det ligesom i de foregående år, spørgsmål om løn og lønsparring, der kom øverst på listen i vores statistik over, hvad KS’erne brugte vores rådgivning til, men 2022 blev også en all time high, hvor KS’erne kontaktede sekretariatet mere end 800 gange om løn. Det svarer til mere end hver femte henvendelse. Det knytter i øvrigt an til, at de privatansatte KS’ere – særligt de nyuddannede – ifølge vores lønstatistik i 2022 fik de højeste lønstigninger i mange år.

Top 12 af hvad KS’ jurister, karrierevejledere, socialrådgiver og advokat hjalp jer med, så i 2022 således ud (procent af alle henvendelser):

 1. Løn 23,2 %

 2. Ansættelse/kontraktgennemgang 15,1 %

 3. Afskedigelse 7,1 %

 4. Jobsøgningsvejledning 6,5 %

 5. Karrierevejledning 6,3 %

 6. Ferie 3,2 %

 7. Sygdom 4,2 %

 8. Barsel 2,9 %

 9. Egen opsigelse 2,9 %

 10. Arbejdsmiljø 2,0 %

 11. Socialrådgivning 1,8%

 12. Konkurs 0,7%

I forhold til 2021 viser tallene et lille fald i antal henvendelser om ansættelse, hvorimod tallet for afskedigelser desværre er steget. Ser man på den generelle udvikling på arbejdsmarkedet og beskæftigelsen er det derimod ikke overraskende. I år har vi også valgt at medtage tallet for konkurssager, som vi har bistået medlemmerne med, idet det jo desværre også er i stigning. Disse tendenser afspejler sig også i efterspørgslen efter jobsøgningsvejledning, herunder cv-gennemgang og ansøgningstjek, der i 2022 var højere end karrierevejledning.

KS´ernes måde at komme i kontakt med sekretariatet er i sagens natur enten skriftligt eller pr. tlf. Ca. 4000 gange ringede medlemmerne sidste år til KS på hovednummeret, hvortil naturligvis kommer de direkte opkald til enkeltmedarbejdere.

Hertil kommer de mange arrangementer, attraktive forsikringer, efteruddannelse med rabat og meget mere som KS-medlemmerne har brugt os til. Ligesom karrierevejledningskategorien dækker over forberedelse til jobsamtaler, vejledning om sporskifte, kompetenceafklaring og stort set alt muligt andet, der relaterer sig til det at have eller få et arbejde. Vi sidder naturligvis også klar til at hjælpe dig i 2023. Også om andet og meget mere, end det, som er på Top 12-listen fra 2022.

Vi glæder os faktisk til at høre fra dig.

Skriv til os her, hvis du vil spørge os om noget.

Foto Hassan Ouaybir-ly

KS

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Leder i Kommagasinet

Vi skal være visionære på fagets vegne

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

Edit page